Publisert 2. februar 2022
< NKVTS TV

Traume og dissosiasjon ved PNES, og implikasjoner for behandling


I forelesningen snakker Akiah Ottesen om den psykologiske lidelsen PNES (Psykogene, ikke-epileptiske anfall). PNES er en type epilepsilignende anfall som ikke skyldes epilepsi.