Tema: Vold og overgrep, Katastrofer, terror og stressmestring Publisert 29. november 2022
< NKVTS TV

Trinnvis sammen, lavterskel traumebehandling i kommunehelsetjenesten


Hvorfor er lavterskel traumebehandling for barn viktig? Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol forteller her om Trinnvis sammen en delvis hjemmebasert korttidsbehandling vi forsker på og prøver ut i kommunehelsetjenesten.

Kontakt oss her: trinnvissammen@nkvts.no