Tema: Vold og overgrep

Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunale tjenester for psykisk helse

Trinnvis traumefokusert kognitiv adferdsterapi (TF-CBT) er en metode for behandling av traumeutsatte barn, utviklet i USA. I dette pilotprosjektet skal vi teste ut om metoden kan fungere også i kommunehelsetjenesten i Norge.

 
2018 Dette prosjektet er pågående 2025

Prosjektleder

 • Ormhaug, Silje Mørup

  Ormhaug, Silje Mørup

  Forsker II / psykologspesialist

  Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Trinnvis TF-CBT er et lavterskeltilbud med to trinn. I det første trinnet er det forelder eller andre omsorgsgivere som selv gjør det direkte arbeidet og fungerer som behandler. Forelderen får da veiledning og tett oppfølging fra en terapeut.
Dersom barnet fortsatt har symptomer etter seks uker med denne behandlingen, trappes det opp til trinn 2, som består av behandling i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

I pilotprosjektet vil psykologer ansatt i utvalgte bydeler/kommuner få gratis opplæring i metoden. Hensikten med studien er å undersøke om metoden passer inn i kommunehelsetjenesten, om barn og foreldre liker metoden, og om den ser ut til å være til hjelp.

Prosjektet vil følge 75 barn og foreldre som mottar Trinnvis TF-CBT. Dette vil bidra til å få utredet følgende spørsmål:

 • Er dette en modell som er gjennomførbar i Norge? 
 • Oppleves den som nyttig og hjelpsom av helsearbeidere og tjenestemottaker?
 • Rapporterer barna og foreldrene om symptomlette i etterkant av gjennomført tiltak?
 • Blir de barna som fortsatt har høye symptomer henvist videre til mer omfattende behandling i BUP/TF-CBT behandling?
 • Hvilke andre instanser arbeider rundt familien?
 • Hva skjer med den voldsutsatte omsorgsgiveren?

Informantene vil være terapeutene, barna og deres omsorgsgivere.

Klikk her for å lese mer om prosjektet.

Kontakt: trinnvissammen@nkvts.no

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater