Utprøving av Trinnvis sammen i kommunale tjenester for barn og unges psykiske helse

Trinnvis sammen er en foreldreledet traumebehandling som har blitt testet ut som en tidlig intervensjon i kommunale tjenester. Pilotprosjektet ble ferdigstilt av NKVTS i 2022 med lovende resultater. I 2023 startet NKVTS opp en større randomisert kontrollert studie for å evaluere om metoden er mer effektiv enn det ordinære tilbudet i dag.

 
2018 Dette prosjektet er pågående 2025

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Trinnvis sammen er en behandlingsmetode for barn i alderen 7-12 år som strever med symptomer på posttraumatisk stress. I metoden blir foreldrene inkludert som ko-terapeuter og får stor del av ansvaret for å gjennomføre behandlingen, under tett veiledning fra en terapeut. Metoden er utviklet av professor Alison Salloum og hennes kollegaer ved University of South Florida, og flere studier har vist gode resultater i USA. Metoden har så langt ikke blitt testet ut i et annet land.

I perioden 2019-2022 gjennomførte NKVTS en pilotstudie for å undersøke om metoden passer inn i kommunale tjenester for barn og unge her i Norge. Resultatene viste at Trinnvis sammen ble godt likt av barn, foreldre og terapeuter, og at den passer inni rammene for behandling i kommunale tjenester. Vi har imidlertid ikke kunnskap om hvorvidt Trinnvis sammen gir barna bedre hjelp sammenlignet med det tilbudet som vanligvis tilbys (treatment as usual – TAU). For å undersøke dette ble det i 2023 startet opp en randomisert kontrollert studie (RCT) der familiene som deltar blir tilfeldig fordelt til å motta enten Trinnvis-behandlingene, eller TAU.

Målet er å rekruttere 160 familier fra til sammen 30 kommuner som deltar i studien.

Problemstillingene er:

  • Bidrar Trinnvis sammen til bedre helse og fungering for barn, sammenlignet med det ordinære tilbudet? 
  • Er Trinnvis sammen mer kostnadseffektiv sammenlignet med TAU?
  •  Kan Trinnvis sammen bidra til å forebygge behov for helse- og omsorgstjenester og behov for reseptbelagte medisiner?
  • Hvilke faktorer bidrar til å fremme og å hemme bruken av Trinnvis sammen i kommunale tjenester?

Klikk her for å lese mer om prosjektet.

Kontakt: trinnvissammen@nkvts.no

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater