Tema: Vold og overgrep

Bekymring – Hva er det, og hva gjør det?

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2019). Bekymring - Hva er det, og hva gjør det? In S. Lid & G. Heierstad (Red.) Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror (pp. 51-67). Gyldendal Akademisk.

Forskerne