Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Helseplager som følge av traumatiske hendelser og utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner

Dyb, G., & Stensland, S. (2016). Helseplager som følge av traumatiske hendelser og utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 45-62). Universitetsforlaget.

Barn og ungdom som strever med helseplager og mestring etter traumatiske hendelser, har opplevd at en bit, eller store deler, av deres verden har vært truende og uforutsigbar.

De kan streve med unngåelse, atferdsvansker, mangle tillit og håp om bedring. Mange som trenger hjelp, vil derfor ikke selv i utgangspunktet ta initiativ til dette. Det vil da være opp til de voksne rundt barnet og ungdommene, som pedagoger, helsepersonell og andre, å se at barnet strever, og lure på hvorfor. I dette kapitlet presenterer vi oppdatert kunnskap om potensielt traumatiske hendelser, ulike reaksjoner som kan komme i etterkant av hendelsene, og hvordan barns omgivelser og omsorgs-system kan virke inn på forløpet. En god forståelse av den prosessen barn gjennomgår etter traumer, er nødvendig for å ta gode valg for utredning, tiltak og behandling.

Forskerne

 • Dyb, Grete

  Dyb, Grete

  Forsker I / Professor, UiO / dr. med.

  Vis profil
 • Stensland, Synne Øien

  Stensland, Synne Øien

  Forskningsleder / Forsker II / dr.med.

  Vis profil