Interpersonal violence and overweight in adolescents: the HUNT Study

Stensland, S., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2015). Interpersonal violence and overweight in adolescents: the HUNT Study. Scandinavian Journal of Public Health, 43(1), 18-26. doi:10.1177/1403494814556176

Ungdom som har vært utsatt for vold har økt risiko for å bli overvektige. Sammenhengen er klar både når det gjelder fysisk vold, seksuelt misbruk og mobbing.

Det å være utsatt for vold som barn eller ungdom gir like stor risiko for å utvikle overvekt som mer veletablerte faktorer, for eksempel et stillesittende liv. Sammenhengen er klar for begge kjønn, men er noe sterkere hos jenter.

Unge overvektige har stor risiko for å forbli overvektige i voksen alder. Risikoen faller imidlertid bort hos ungdom som oppnår normalvekt før de blir voksne. Det kan derfor gi en livsvarig helsegevinst å ta tak i problemet tidlig.

Det betyr at man i tillegg til å se på trenings- og spisevaner hos unge overvektige, bør kartlegge hvorvidt de har opplevd vold, seksuelle overgrep eller mobbing. Denne sammenhengen er ikke tidligere påvist i forskning.

I den vestlige verden er overvekt i stadig økende grad knyttet til lav sosioøkonomisk status, men funnet fra denne studien består selv når man tar høyde for dette og andre kjente faktorer for overvekt.

Forskningen tar utgangspunkt i et solid og representativt datamateriale i form av en stor spørreundersøkelse i Nord-Trøndelag. Rundt 7500 ungdommer i alderen 12-20 år besvarte undersøkelsen. Spørsmålene tok blant annet for seg personlig helse, livsstil og sosioøkonomisk status ved siden av spørsmål om potensielt traumatiske opplevelser.  Ungdommene gjennomgikk også en helseundersøkelse.

Undersøkelsen ble besvart på skolen, noe som øker sikkerheten for et representativt utvalg. Svarprosenten var på 72,3. Manglende besvarelser er i stor grad knyttet til fravær eller manglende skolegang.  Det er grunn til å tro at en høyere svarprosent ville styrket funnene ytterligere.

Forskerne

 • Dyb, Grete

  Dyb, Grete

  Forskningsleder / Forsker I / Professor, UiO / dr. med.

  Vis profil
 • Stensland, Synne Øien

  Stensland, Synne Øien

  Forsker II / dr.med.

  Vis profil
 • Thoresen, Siri

  Thoresen, Siri

  Forsker I / dr. psychol.

  Vis profil
 • Wentzel-Larsen, Tore

  Wentzel-Larsen, Tore

  Forsker II/Statistiker / cand. real.

  Vis profil