Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Is perceived safety and threat after workplace terrorism linked to employee sick-leave? A registry-based longitudinal study of governmental employees in Norway

Nissen, A., Berthelsen, M., Grønning Dale, M. T., Hansen, M. B., & Heir, T. (2020). Is perceived safety and threat after workplace terrorism linked to employee sick-leave? A registry-based longitudinal study of governmental employees in Norway. European Journal of Psychotraumatology, 11:185249(1), 1-13. doi:10.1080/20008198.2020.1785249

Redusert opplevd trygghet på arbeidsplassen etter et terrorangrep kan gi konsekvenser for helsa til de ansatte. Studien støtter at tiltaksplaner etter terorrisme bør inneholde strategier for hvordan å møte ansatte som sliter med uhelse, selv om de ikke oppfyller kriterier for PTSD.

Les intervju med artikkelforfatterne om temaet her.

Forskerne