Ansatte
Pressebilder

Grønning Dale, Maria Teresa

Forsker II
Enhet: Seksjon for vold og traumer
Telefon: +4792630634

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Myhre, M. C., Dale, M. T. G., (2023). Partnervold går på helsa løs. Tidsskrift for Den norske legeforening. doi:10.4045/tidsskr.23.0539

Dale, M. T. G., Nissen, A., Berthelsen, M., Gjessing, H. K., & Heir, T. (2021). Psychosocial work factors and sick leave risk after a terrorist bomb attack: a survey and registry-based longitudinal study of governmental employees in Norway. BMJ Open, 11. doi:10.1136/bmjopen-2021-052628

Nissen, A., Berthelsen, M., Grønning Dale, M. T., Hansen, M. B., & Heir, T. (2020). Is perceived safety and threat after workplace terrorism linked to employee sick-leave? A registry-based longitudinal study of governmental employees in Norway. European Journal of Psychotraumatology, 11:185249(1), 1-13. doi:10.1080/20008198.2020.1785249 Sammendrag

Grønning Dale, M. T., Nissen, A. F. W., Berthelsen, M., & Heir, T. (2020). Post-traumatic stress reactions and doctor-certified sick leave after a workplace terrorist attack: Norwegian cohort study. BMJ Open, 10(2). doi:10.1136/bmjopen-2019-032693 Sammendrag

Grønning Dale, M. T., Magnus, P., Leirgul, E., Holmstrøm, H., Gjessing, H. K., Brodwall, K., . . . Øyen, N. et al. (2019). Intake of sucrose-sweetened soft beverages during pregnancy and risk of congenital heart defects (CHD) in offspring: A Norwegian pregnancy cohort study. European Journal of Epidemiology (EJE), 34(4), 383-396. doi:10.1007/s10654-019-00480-y

Strandberg-Larsen, K., Poulsen, G., Bech, B. H., Chatzi, L., Cordier, S., Grønning Dale, M. T., . . . Andersen, A. M. N. et al. (2017). Association of light-to-moderate alcohol drinking in pregnancy with preterm birth and birth weight: elucidating bias by pooling data from nine European cohorts. European Journal of Epidemiology (EJE), 32(9), 751-764. doi:10.1007/s10654-017-0323-2

Dale, M. T. G., Bakketeig, L. S., & Magnus, P. (2016). Alcohol consumption among first-time mothers and the risk of preterm birth: A cohort study. Annals of Epidemiology, 26(4), 275-282. doi:10.1016/j.annepidem.2015.08.013

Dale, M. T. G., Solberg, Ø., Holmstrøm, H. A. B., Landolt, M. A., Eskedal, L. T., & Vollrath, M. E. (2013). Well-being in mothers of children with congenital heart defects: a 3-year follow-up. Quality of Life Research, 22(8), 2063-2072. doi:10.1007/s11136-012-0326-0

Dale, M. T. G., Solberg, Ø., Holmstrøm, H. A. B., Landolt, M. A., Eskedal, L. T., & Vollrath, M. E. (2013). Relationship Satisfaction Among Mothers of Children With Congenital Heart Defects: A Prospective Case-Cohort Study. Journal of Pediatric Psychology, 38(8), 915-926. doi:10.1093/jpepsy/jst038

Dale, M. T. G., Solberg, Ø., Holmstrøm, H. A. B., Landolt, M. A., Eskedal, L. T., & Vollrath, M. E. (2012). Mothers of infants with congenital heart defects: well-being from pregnancy through the child's first six months. Quality of Life Research, 21(1), 115-122. doi:10.1007/s11136-011-9920-9

Solberg, Ø., Dale, M. T. G., Holmstrøm, H. A. B., Eskedal, L. T., Landolt, M. A., & Vollrath, M. E. (2012). Trajectories of Maternal Mental Health: A Prospective Study of Mothers of Infants With Congenital Heart Defects From Pregnancy to 36 Months Postpartum. Journal of Pediatric Psychology, 37(6), 687-696. doi:10.1093/jpepsy/jss044

Solberg, Ø., Dale, M. T. G., Holmstrøm, H., Eskedal, L. T., Landolt, M. A., & Vollrath, M. E. (2011). Long-term symptoms of depression and anxiety in mothers of infants with congenital heart defects. Journal of Pediatric Psychology, 36(2), 179-187. doi:10.1093/jpepsy/jsq054

Solberg, Ø., Dale, M. T. G., Holmstrøm, H. A. B., Eskedal, L. T., Landolt, M. A., & Vollrath, M. E. (2011). Emotional reactivity in infants with congenital heart defects and maternal symptoms of postnatal depression. Archives of Women's Mental Health, 14(6), 487-492. doi:10.1007/s00737-011-0243-1

Bøker og avhandlinger

Dale, M. T. G. (2012). Well-being among mothers of children with congenital heart defects: a prospective case-cohort study from pregnancy to 36 months after delivery. (Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo 372). (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Dale, M. T. G., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Augusti, E. M., & Skauge, A. D. (2023). Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1). Sammendrag

Andre publikasjoner

Grønning Dale, M. T. (2020 November). Psychosocial work factors and sick leave risk after a terrorist bomb attack: A prospective study among governmental employees in Norway. Paper presented at ISTSS 35th Annual Meeting, Boston.

Grønning Dale, M. T., (2019). Barn kan få medfødt hjertefeil av brusdrikking i svangerskapet.

Grønning Dale, M. T., (2019). Innsikt: Blir barn mer aggressive av å spille Fortnite?.

Dale, M. T. G., (2011). "Lykkelige tross tøff start sammen" Oppslag i Aftenposten 4. juli 2011.

Stene-Larsen, K., Solberg, Ø., Vollrath, M. E., Holmstrøm, H., Eskedal, L. T., Landolt, M., . . . Grønning, M. T. et al. (2009 April). HEARTKIDS og HEARTMOMS: to store prosjekter om medfødt hjertefeil og psykisk helse ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Foredrag på Årsmøte for Landsforeningen for hjertesyke barn (FFHB), Soria Moria Holmenkollen hotell.

Pressebilder