Måleegenskaper ved den norske versjonen av Assessment, Intervention and Moving On (AIM3); utredningsmodellen.

Borren, I., Skar, A. S., (2024). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Assessment, Intervention and Moving On (AIM3); utredningsmodellen. PsykTestBarn. doi:10.7557/29.7628

Forskerne