Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Posttraumatic Growth—An Antecedent and Outcome of Posttraumatic Stress: Cross-Lagged Associations Among Individuals Exposed to Terrorism

Blix, I., Birkeland, M. S., Hansen, M., & Heir, T. (2016). Posttraumatic Growth—An Antecedent and Outcome of Posttraumatic Stress: Cross-Lagged Associations Among Individuals Exposed to Terrorism. Clinical Psychological Science, 4(4), 620-628. doi:10.1177/2167702615615866

Denne artikkelen tar for seg fenomenet posttraumatisk stress. En vanlig oppfatning er at opplevd posttraumatisk vekst er noe utelukkende positivt, som til og med kan beskytte mot posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Nå har forskere undersøkt sammenhengen mellom opplevd posttraumatisk vekst og PTSD. Resultatene viser en tett sammenheng mellom disse to reaksjonene, slik at høyt nivå av opplevd vekst er forbundet med høyt nivå av PTSD.

Datamaterialet kommer fra en spørreundersøkelse besvart av ansatte i regjeringskvartalet som var til stede under terrorangrepet i 2011. Spørsmålene i undersøkelsen har som mål å kartlegge blant annet posttraumatisk vekst og symptomer på PTSD hos de ansatte. 244 personer svarte på undersøkelsen, det vil si en svarprosent på 71. Undersøkelsen ble besvart først etter 10 måneder, deretter 22 måneder etter hendelsen. Ved å ha to målingstidspunkter kan forskerne se hvordan sammenhengen mellom de to fenomenene utvikler seg over tid.

Forskerne fant en gjensidig påvirkning mellom fenomenene. Høyere nivå av opplevd vekst etter 10 måneder, hadde sammenheng med høyere nivå av PTSD både på samme tidspunkt, og også etter 22 måneder. Og motsatt: Høyt nivå av PTSD ved 10 måneder hadde sammenheng med høyt nivå av opplevd vekst ved 22 måneder.

Funnene gir ingen støtte til ideen om at posttraumatisk vekst er en tilpasningsmekanisme som gjør det lettere å takle traumatiske hendelser. Tvert imot kan det se ut som slik vekst er knyttet til noen uheldige psykologiske mekanismer som hindrer bedring. Forskerne spekulerer på om posttraumatisk vekst og PTSD gjensidig påvirker hverandre slik at det ene fremmer det andre i en feedback-loop.

Forskerne mener det kan være en risiko for at opplevd posttraumatisk vekst kan bidra til å opprettholde PTSD og hindre bedring.

Forskerne