Tema: Vold og overgrep

Tidlig intervensjon og forebygging av traumerelaterte vansker og posttraumatisk stress hos barn og unge

Jensen, T. K., & Ormhaug, S. M. (2016). Tidlig intervensjon og forebygging av traumerelaterte vansker og posttraumatisk stress hos barn og unge. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 23-44). Universitetsforlaget.

I dette bokkapitlet diskuteres hjelpebehovene til personer utsatt for en traumatisk hendelse. Slike behov vil variere fra person til person. Dette vises gjennom eksempler fra fire ulike ungdommer som var til stede på Utøya 22. juli 2011.

Noen barn og familier som utsettes for potensielt traumatiserende hendelser, vil ha behov for ekstra støtte og oppfølging i den første tiden. Hjelperens målsetting i denne fasen er å styrke følelse av trygghet; skape fysiologisk ro; øke følelse av tilhørighet; støtte opp om egen mestring; samt formidle håp.

Dersom slik støtte ikke er tilstrekkelig, så anbefales det mer fokuserte tiltak basert på hva som er den primære vansken, som for eksempel hjelp til problemløsning; håndtering av stressrelaterte plager; endring av uhensiktsmessige tanker; oppbygging av et godt sosialt nettverk; eller hjelp til å komme i gang med positive aktiviteter. Det anbefales at barna og familien blir fulgt over tid slik at de kan få mer hjelp og bistand dersom plagene ikke avtar.

 

Forskerne

 • Jensen, Tine

  Jensen, Tine

  Forsker I/professor, UiO / phD psykologi

  Vis profil
 • Ormhaug, Silje Mørup

  Ormhaug, Silje Mørup

  Forsker II / psykologspesialist

  Vis profil