Aktuelt

6. februar – den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse/kvinnelig omskjæring

Vi må alle stå sammen både for å stoppe videreføring av denne skadelige praksisen, og støtte og hjelpe de som allerede er utsatt.

Skrevet av Elise Johansen

Forsker I Elise Johansen ved NKVTS. Foto: NKVTS/Kristoffer Sandven

Det er viktig å styrke og videreføre tverrfaglig innsats for forebygging, avverging og helsehjelp til utsatte for kjønnslemlestelse som bygger på berørtes egne stemmer. Med alt som skjer i verden i dag, må vi passe på at temaet ikke glemmes eller fortrenges.

Årets markering av den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse er dedikert til å markere at Hennes stemme er viktig – hennes stemme, hennes fremtid. Dette for å markere betydningen av den innsatsen som gjøres av berørte selv.

Les mer om FN-dagen mot kjønnslemlestelse på FN sine nettsider.

Hva jobber vi med i Norge?

KJØLL – kompetansefunksjonen for kjønnslemlestelse i Norge – og NAKK – det nasjonale nettverket for arbeid med kjønnslemlestelse/kvinnelig omskjæring i Norge har vi valgt å markere dagen ved å løfte frem hvordan medlemmer av NAKK-nettverket jobber med kjønnslemlestelse/kvinnelig omskjæring på ulike måter over det ganske land. Ved å jobbe sammen, utveksle erfaringer og kunnskap kan vi styrke innsatsen for å gjøre det beste for de som er berørt.

NAKK forteller: Deltagerne i NAKK forteller hvem de er og hva de jobber med.

Vi må ikke glemme kjønnslemlestelse

Det er viktig å styrke og videreføre tverrfaglig innsats for forebygging, avverging og helsehjelp til utsatte som bygger på berørtes egne stemmer. Med alt som skjer i verden i dag, må vi passe på at temaet ikke glemmes eller fortrenges.

I Norge var det i 2013 over 17 000 jenter og kvinner som trolig hadde blitt utsatt for dette inngrepet før de kom til Norge. I dag har antallet berørte økt, mest på grunn av innvandring, men vi vet også at noen jenter bosatt i Norge har blitt utsatt for kjønnslemlestelse/kvinnelig omskjæring ved utenlandsreiser.

Vi vet også at mange jenter og kvinner i Norge som har blitt utsatt sliter med fysiske og psykiske helseplager, og opplever stigmatisering og sorg på grunn av dette. Vi må sikre at de får nødvendig hjelp og støtte. Vi må alle stå sammen både for å stoppe videreføring av denne skadelige praksisen, og støtte og hjelpe de som allerede er utsatt.

Hør teksten på andre språk