Ansatte
Johansen, Ragnhild Elise Pressebilder

Johansen, Ragnhild Elise

Forsker I
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - voksne og eldre
Telefon: 930 11 902

Kompetanseområder

– medisinsk antropologi og sosialantropologi

– kjønnslemlestelse/kvinnelig omskjæring

– kjønn, seksualitet, reproduktiv helse

– migrasjon, etnisitet, urbanisering

 ritualer

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

2024

Johansen, R. E. B. (2024). Endringsvillighet blant en gruppe norsksomaliere. I R. E. B. Johansen (Red.) Kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse i Norge; Kunnskap og praksis (s. 166-185). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215069487-24

Johansen, R. E. B. (2024). Tjenestenes erfaringer fra arbeid med kvinnelig omskjæring hos nyankomne. I R. E. B. Johansen (Red.) Kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse i Norge; Kunnskap og praksis (s. 59-79). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215069487-24

2023

Johansen, R. E. B. (2023). Kroppslige praksiser, erfaring og endring –tvetydige diskurser om kvinnelig omskjæring blant norsk-somaliere. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 34(1), 45-63. doi:10.18261/nat.34.1.4

Ziyada, M. M., Johansen, R. E. B., Berthelsen, M., Lien, I. L., & Bendiksen, B. (2023). Factors associated with general practitioners’ routines and comfortability with assessing female genital cutting: a cross-sectional survey. BMC Health Services Research, 23(1). doi:10.1186/s12913-023-09085-4

2022

Johansen, R. E. B. (2022). Discourses of change: the shift from infibulation to sunna circumcision among Somali and Sudanese migrants in Norway. PLOS ONE, 17(6). doi:10.1371/journal.pone.0268322

Jordal, M., Påfs, J., Wahlberg, A., & Johansen, R. E. B. (2022). “Damaged genitals”—Cut women’s perceptions of the effect of female genital cutting on sexual function. A qualitative study from Sweden. Frontiers in Sociology, 7. doi:10.3389/fsoc.2022.943949

Jordal, M., Påfs, J., Wahlberg, A., & Johansen, R. E. B. (2022). “Damaged genitals”—Cut women’s perceptions of the effect of female genital cutting on sexual function. A qualitative study from Sweden. Frontiers in Sociology. doi:10.3389/fsoc.2022.94394

2021

Johansen, R. E. B., & Ahmed, S. A. E. (2021). Negotiating Female Genital Cutting in a transnational context. Qualitative Health Research, 31(3), 458-471. doi:10.1177/1049732320979183

Ziyada, M. M., & Johansen, R. E. B. (2021). Barriers and facilitators to the access to specialized female genital cutting healthcare services: Experiences of Somali and Sudanese women in Norway. PLOS ONE, 16(9). doi:10.1371/journal.pone.0257588

2020

Johansen, R. E. B. (2020). Résistances à l’infibulation et à la désinfibulation. Changement des pratiques et persistance des valeurs en Norvège. Droit et cultures, 1(79), 123-140.

Johansen, R. E. B. (2020). The applicability of the theory of planned behavior for research and care of Female Genital Cutting. Archives of Sexual Behavior. doi:10.1007/s10508-020-01716-9

Johansen, R. E. B., Ibrahim, A. J. M., Sheekh Mohammed, N. S., Mohammed, N. S. S., Ahmed, K. Y., Mohamud, A., Ahmed, I. S. M., & Gaal, O. N. (2020). Methodological reflections on the engagement of cultural insiders: a study on Female Genital Cutting among Somali Migrants in Norway. In S. Johnsdotter (Ed.) Female Genital Mutilation/Cutting – The Global North and South (pp. 185-215). Malmø: Centre for Sexology and Sexuality Studies. doi:10.24834/isbn.9789178771240

Lunde, I., Hauge, M. I., Johansen, R. E. B., & Sagbakken, M. (2020). ‘Why did I circumcise him?’ Unexpected comparisons to male circumcision in a qualitative study on female genital cutting among Kurdish-Norwegians. Ethnicities, 1-22. doi:10.1177/1468796819896089

Lunde, I., Johansen, R. E. B., Hauge, M. I., & Sagbakken, M. (2020). Sexually destroyed or empowered? Silencing female genital cutting in close relationships. Culture, Health and Sexuality. doi:10.1080/13691058.2020.1738553

Ziyada, M. M., Lien, I. L., & Johansen, R. E. B. (2020). Sexual norms and the intention to use healthcare services related to female genital cutting: A qualitative study among Somali and Sudanese women in Norway. PLOS ONE. doi:10.1371/journal.pone.0233440

2019

Johansen, R. E. B. (2019). Fra tradisjon til overgrep – nye forståelser av kjønnslemlestelse ved migrasjon. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 49-66). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-03

Johansen, R. E. B. (in press). Resistance to infibulation and resistance to defibulation coexist – change of practice but continuation of values in Norway. Droit et cultures. doi:10.1080/13691058.2016.1239838

Johansen, R. E. B., & Johansen, B. (2019). Blurred transitions of female genital cutting in a Norwegian Somali community. PLOS ONE, 14(8), 1-22. doi:10.1371/journal.pone.0220985

Lunde, I., Sagbakken, M., & Johansen, R. E. B. (2019). Negotiating female genital cutting as a difficult characteristic in Kurdish national identity. Nordic Journal of Migration Research, 9(3), 363-381. doi:10.2478/njmr-2019-0011

2018

Johansen, R. E. B. (2018). Resistance to Reconstruction: The Cultural Weight of Virginity, Virility and Male Sexual Pleasure. In G. Griffin & M. Jordal (Eds.) Body, migration, re/constructive surgeries: Making the gendered body in a globalized world (pp. 78-92). .

Johansen, R. E. B., Ziyada, M. M., Shell-Duncan, B., Kaplan, A., & Leye, E. (2018). Health sector involvement in the management of female genital mutilation/cutting in 30 countries. BMC Health Services Research, 18(240). doi:10.1186/s12913-018-3033-x

2017

Johansen, R. E. B. (2017). Undoing female genital cutting: perceptions and experiences of infibulation, defibulation and virginity among Somali and Sudanese migrants in Norway. Culture, Health and Sexuality, 19(4), 528-542. doi:10.1080/13691058.2016.1239838

Johansen, R. E. B. (2017). Virility, pleasure and female genital mutilation/cutting. A qualitative study of perceptions and experiences of medicalized defibulation among Somali and Sudanese migrants in Norway. Reproductive Health, 14(25). doi:10.1186/s12978-017-0287-4

2016

Ziyada, M. M., Norberg-Schulz, M., & Johansen, R. E. B. (2016). Estimating the magnitude of female genital mutilation/cutting in Norway: an extrapolation model. BMC Public Health, 16(110). doi:10.1186/s12889-016-2794-6

2013

Johansen, R. E. B., Diop, N., Laverack, G., & Leye, E. (2013). What Works and what doesn’t. A review of interventions against female genital mutilation. Obstetrics and Gynecology International. doi:10.1155/2013/348248

Johansen, R. E. B., El-Mouelhy, M., Ragab, A. R., & Fahmy, A. (2013). Men’s perspectives on the relationship between sexuality and female genital mutilation in Egypt. Sociology Study, 3(2), 104-113.

Sundby, J., Essén, B., & Johansen, R. E. B. (2013). Female Genital mutilation/cutting or circumcision. Obstetrics and Gynecology International. doi:10.1155/2013/240421

Yoder, S. P., Wang, S., & Johansen, R. E. B. (2013). Esimates of female genital mutilation/cutting in 27 African countries and Yemen. Studies in family planning, 44(2), 189-204. doi:10.1111/j.1728-4465.2013.00352.x

2012

Gele, A. A., Johansen, R. E. B., & Sundby, J. (2012). When female circumcision comes to the West: Attitudes toward the practice among Somali Immigrants in Oslo. BMC Public Health, 12. doi:10.1186/1471-2458-12-697

2011

Johansen, R. E. B. (2011). Smertefulle møter mellom jordmødre og somaliske fødekvinner i Norge. I A. B. Leseth & K. N. Solbrække (Red.) Profesjon, kjønn og etnisitet (s. 165-186). Cappelen Damm Akademisk.

2010

Bishai, D., Bonnenfant, Y., Darwish, M., Taghreed, A., Bathija, H., Johansen, R. E. B., & Huntington, D. (2010). Estimating the COSTs of obsteric female genital mutilation in six Afican countries. Bulletin of the World Health Organization, 88, 281-288. doi:10.2471/BLT.09.064808

Bishai, D., Darwish, M., Taghreed, A., Bathija, H., Johansen, R. E. B., & Huntington, D. (2010). Estimating the COSTs of obstetric female genital mutilation in six African countries. Bulletin of the World Health Organization. doi:10.2471/BLT.09.064808

2008

Johansen, R. E. B., Bathija, H., & Khanna, J. (2008). Work of the World Health Organization on female genital mutilation: ongoing Research and policy discussions. Finnish Journal of Ethnicity and Migration, 3(2), 83-89.

2007

Johansen, R. E. B. (2007). Experiencing sex in exile – can genitals change their gender? In Y. Hernlund & B. Shell-Duncan (Eds.) Transcultural Bodies. Female Genital Cutting in Global Context (pp. 248-277). Rutgers University Press.

2006

Johansen, R. E. B. (2006). Care for Infibulated Women Giving Birth in Norway: An Anthropological Analysis of health Workers’ Management of a Medically and Culturally Unfamilar Issue. Medical Anthropology Quarterly, 20, 516-544.

Johansen, R. E. B. (2006). Smerte påført i kulturens navn: omskårede kvinners erfaringer i eksil. I H. Grimen & B. Ingstad (Red.) Kulturelle perspektiver på sykdom og helse (s. 187-213). Universitetsforlaget.

2004

Vangen, S., Johansen, R. E. B., Træen, B., Sundby, J., & Stray-Pedersen, B. (2004). Qualitative study of perinatal care experiences among Somali women and local Health care workers in Norway. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology, 112, 29-35.

2002

Johansen, R. E. B. (2002). Pain as a counterpoint to culture: Towards an analysis of Pain Associated With INfibuatlation among Somali immigrants in Norway. Medical Anthropology Quarterly, 16(3), 312-340.

Vangen, S., Johansen, R. E. B., Stoltenberg, C., Sundby, J., & Stray-Pedersen, B. (2002). Female circumcision, perinatal complications and obstetric management. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 81, 317-322.

Vangen, S., Stoltenberg, C., Johansen, R. E. B., Sundby, J., & Stray-Pedersen, B. (2002). Perinatal complications among ethnic Somalis in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 81(4), 317-322.

2000

Johansen, R. E. B. (2000). The Makonde mask dance – performing identity. In F. Gunderson & G. Barz (Eds.) Mashindano! Competitive Music Performance in East Africa (pp. 255-270). Mkuki na Nyota Publishers.

1999

Runde, P. E., Sørbrøden, E., Johansen, R. E. B., & Olsen, A. (1999). Measurement of three-dimensional integrated electron diffraction intensities by precession and image plates. In O. Bjørklund (Ed.) Proc. of The 51st Annual Meeting of SCANDEM (pp. 75-76). Bergen.

1996

Johansen, R. E. B. (1996). Et kjønnet perspektiv på kunnskapsforvaltning og makt – en analyse av maskens hemmelighet. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 3(3), 193-207.

Johansen, R. E. B. (1996). Kunnskapsforvaltning og makt i et kjønnsperspektiv: En analyse av maskens hemmelighet. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 3, 193-207.

1990

Johansen, R. E. B. (1990). Dans som tale og samtale. I Å. Brottveit, A. S. Grønseth & J. K. Simonsen (Red.) Hovedfagsstudentenes Årbok (s. 65-78). .

Bøker og doktorgradsavhandlinger

R. E. B. Johansen (Red.) (2024). Kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse i Norge; Kunnskap og praksis. Universitetsforlaget.

Johansen, R. E. B. (2006). Experiences and perceiptions of pain, sexuality and childbirth. A study of Female Genital Cutting among Somalis in Norwegian Exile, and their health care providers. Unipub forlag. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Johansen, R. E. B. (2017). Kjønnslemlestelse – Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 8/2017).

Ziyada, M. M., & Johansen, R. E. B. (2017). Helsehjelp til mindreårige jenter som har blitt utsatt til kjønnslemlestelse – en pilotstudie. Oslo: NKVTS.

Johansen, R. E. B. (2005). Endring innenfra. Sluttrapport for OK-prosjektet 2001-2004.

Johansen, R. E. B. (1992). Humor og seksualitet blant norsk ungdom.

Andre publikasjoner

2021

Ibrahim, A. J. M., Bulhan, B., & Johansen, R. E. B. (2021). Frivillige organisasjoners tiltak mot kjønnslemlestelse – innsats og erfaringer: En gjennomgang av 30 prosjekter som har mottatt støtte fra IMDI i perioden fra 2008 til 2016. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

2020

Johansen, R. E. B. (2020 December). What is Female Genital Mutilation, Female Genital Cutting, Female Circumcision. Paper presented at Seminar om vold og overgrep for tjenestene og forskere i Estland, Online.

Johansen, R. E. B. (2020 February). Frykt for Fødsel. Foredrag på Seminar for helsepersonell i regi av RBup Oslo, Oslo.

Johansen, R. E. B. (2020 February). Kjønnslemlestelse – kvinnelig omskjæring. Utbredelse, fysisk og psykisk helsehjelp,- svangerskap og fødsel. Foredrag på Undervisning for helsepersonell, Kolboth.

Johansen, R. E. B. (2020 January). Forskning utenfor Akademia. Foredrag på Undervisning av masterstudenter i anvendt antropologi ved Universitetet i Oslo., Universitetet i Oslo.

Johansen, R. E. B. (2020 May). Power and knowledge in health care: women, pain and circumcision. Foredrag på Kurs: Mental health care and Migration, Oslo.

Johansen, R. E. B. (2020 November). Kjønnslemlestelse, Fenomenkunnskap, oppfølging og henvisning for minoritetsrådgivere. Foredrag på Årlig opplæring for minoritetsrådgivere, Oslo.

2018

Johansen, R. E. B. (2018 August). Reinterpreting experiences but resisting reconstruction – perceptions of infibulation and defibulation among Somali and Sudanese migrants in Norway. Paper presented at 15th Beninnal conference for EASA, Stockholm.

Johansen, R. E. B. (2018 February). Health policies – what works and what doesn’t. Paper presented at II International Forum in FGM/C, Banjul.

Johansen, R. E. B. (2018 February). Healthcare providers perform FGM/C – minimizing harm or supporting its continuation. Paper presented at II Internatinal Forum in FGM/C, Banju.

Johansen, R. E. B. (2018 February). Kjønnslemlestelse – fenomenkunnskap, oppfølging og henvisning. Foredrag på Faglig oppdatering for minoritetsrådgivere, Oslo.

Johansen, R. E. B. (2018 May). Health sector involvement in the management of female genital mutilation in 30 countries. Paper presented at 2nd international expert meeting on female genital mutilation, Montreal.

Johansen, R. E. B. (2018 May). Sårbare grupper, sensitive tema og antropologisk metode. Foredrag på Norsk antropologisk forenings årsmøte, Tromsø.

Johansen, R. E. B. (2018 November). Healthcare providers and FGMC – minimizing harm and supporting continuation – policy and practice. Paper presented at III International Forum on FGM/C, Barcelona.

Johansen, R. E. B. (2018 November). Healthcare providers performing FGM/C – minimizing harm and supporting its continuation. Paper presented at International Forum on FGM/C, Barcelona.

Johansen, R. E. B. (2018 November). Tjenestens møte med kvinnelig omskjæring – forebygging og omsorg i en norsk helsetjenestekontekst. Foredrag på Utdanning i flerkulturellt helsearbeid, Oslo.

Johansen, R. E. B. (2018 October). How transnational relations affect discourse and practice on FGC among Somali and Sudanese migrants in Norway. Paper presented at 9th Biannual conference on FOKO, Malmø.

Johansen, R. E. B. (2018 October). Offentlig debatt mellom politikere, forskere og kvinner med erfaring fra kjønnslemlestelse om helsehjelp og behov i Norge. Foredrag på Offentlig debattmøte, Kulturhuset, Oslo.

Johansen, R. E. B. (2018 October). Transnational relations and FGC – a preliminary analysis of discourses on FGC among migrants in Norway. Paper presented at 9th FOKO Conference – FGC – the global north & south. Sweden, Malmø.

Johansen, R. E. B. (2018 September). Defibulasjon som brekkstang for endring Helsesektorens involvering i forebyggende arbeid. Foredrag på Videreutdanning i regi av RVTS midt, Trondheim.

2017

Johansen, R. E. B. (2017 April). Attitude to, and acceptance of defibulation surgery – obstacles due to cultural values associated with virginity, virility and sexual pleasure. Paper presented at Management and prevention of FGM/C, Geneve.

Johansen, R. E. B. (2017 April). FGM/C in Norway – prevalence, policies and trends. Paper presented at International Seminar on sociocultural and legal aspects of FGM/C, Madrid.

Johansen, R. E. B. (2017 April). Health policies – what works and what does not. Paper presented at 19th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Nice.

Johansen, R. E. B. (2017 April). Kjønnslemlestelse – nyttig kunnskap for fysioterapeuter?. Foredrag på Migrasjonshelse i et fysioterapiperspektiv, Oslo.

Johansen, R. E. B. (2017 April). Overview of research on health aspects of FGM/C in Norway. Paper presented at Expert consultation on implementation of WHO guidelines, Sheffield.

Johansen, R. E. B. (2017 February). Overview of health policies on FGM/C in 29 countries. Paper presented at Norads markering av internasjonal dag mot kjønnslemlestelse, Oslo.

Johansen, R. E. B. (2017 July). Virginity, virility and sexual pleasure – cultural values and implications for change in FGC practices. Paper presented at EASA Medical Anthropological Conference, Lisboa.

Johansen, R. E. B. (2017 June). Arbeid mot kjønnslemlestelse i Norge. Foredrag på Seminar om kjønnslemlestlse, Oslo.

Johansen, R. E. B. (2017 May). Resistance to reconstruction – the cultural weight of virginity, virility and male sexual pleasure. Paper presented at Routes to reconstruction, Uppsala.

Johansen, R. E. B. (2017 November). Kjønnslemlestelse – Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte. Foredrag på Seminar for lansering av rapport med samme tittel, Oslo.

Johansen, R. E. B. (2017 November). Kjønnslemlestelse – informasjon til brukere. Foredrag på Filmet for Nettportalen Lokalt Mot, Nett.

Johansen, R. E. B. (2017 November). Kjønnslemlestelse – utbredelse og trender. Foredrag på Filmet for Nettportalen Lokalt Mot, Nett.

Johansen, R. E. B. (2017 November). Om kjønnslemlestelse. Foredrag på Frokostmøte på Sagene lokalmedisinske senter, Oslo.

Johansen, R. E. B. (2017 September). Renegotiating violence- Transforming female circumcision to female genital mutilation. Paper presented at European Conference on Domestic Violence, Porto.

Johansen, R. E. B., & Lien, I. L. (2017 April). Kjønnslemlestelse – status og veien videre. Foredrag på Lansering av ny handlingsplan, Oslo.

2016

Johansen, R. E. B. (2016 August). Smertefulle møter – Kulturelle faktorer som påvirker smerte og smerte-uttrykk, og kulturelle faktorer som påvirker tolkning av andres smerteuttrykk. Foredrag på Faglig møte om smerte og kultur, Oslo Universitetssykehus.

Johansen, R. E. B. (2016 May). Antropologien bør i større grad inkludere kunnskap om kulturens pris. Foredrag på Norsk antropologisk forenings årsmøte, Oslo.

Johansen, R. E. B. (2016 October). Virginity, virility and pleasure – Cultural factors affecting the uptake of medicalized defibulation. Paper presented at FGM in the European Context, Helsinki.

Johansen, R. E. B. (2016 October). Why has FGM Practice persisted regardless of massive awareness creation and many countries enacting laws, public declarations and Islamic Fatwas etc. against it. Paper presented at HEALTH AND INTEGRATION AMONG ADFRICANS IN NORWAY, Oslo.

Johansen, R. E. B. (2016 September). Jomfrudom, virilitet og menns seksuelle nytelse – Kulturelle verdier som påvirker aksept av medikalisert defibulation. Foredrag på Nasjonal konferanse om kjønnslemlestelse, Oslo.

Johansen, R. E. B. (2016 September). Strategi for kunnskapsutvikling for arbeid mot og med kjønnslemlestelse i Norge. Foredrag på Nasjonal konferanse om kjønnslemlestelse, Oslo.

2015

Johansen, R. E. B. (2015 January). Health care services can maintain or undermine female genital mutilation/cutting. Paper presented at Management of, Paris.

Johansen, R. E. B. (2015 September). Meaning and practice of FGM/C. Paper presented at European Conference on Domestic Violence, Belfast.

Johansen, R. E. B. (2015 September). Renegotiating FGM by migrants. Paper presented at Domestic Violence in Europe, Belfast.

Johansen, R. E. B. (2015). Female Genital Mutilation: Controversies and Responses. In P. Whelehan & A. Bolin (Eds.) The International Encyclopedia of Human Sexuality (pp. 374-379). Wiley-Blackwell.

2014

Johansen, R. E. B., Lunde, I. B., Lien, I. L., & Ziyada, M. M. (2014). Er kjønnslemlestelse et lite problem i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Johansen, R. E. B., Lunde, I. B., Ziyada, M. M., & Lien, I. L. (2014). Kjønnslemlestelse i Norge – et lite problem. NRK Ytring.

2013

Hauge, M. I., Lien, I. L., & Johansen, R. E. B. (2013). Er du gutt og har spørsmål om omskjæring av jenter? Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

2011

Borgen, G., Johansen, R. E. B., & Lien, I. L. (2011). Kjønnslemlestelse (KLL): En veiviser. .

2005

Johansen, R. E. B. (2005). Kvinners liv og helse i eksil – Veiledningshefte for drift av samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

2004

Johansen, R. E. B. (2004). Hvorfor – Spørsmål og svar om vanlige plager for jenter og kvinner som er omskåret. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Sundby, J., Johansen, R. E. B., Vangen, S., & Barre, A. (2004). Bare et lite snitt. Tidsskrift for Den norske legeforening, 19, 2506-2508.

2002

Johansen, R. E. B. (2002). Vi er OK – Kvinnelig omskjæring – det angår deg. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Johansen, R. E. B. (2002). Omskjæring og seksuell lyst. Dagbladet.

1999

Natvig, H., Kjolsdal, M., Kvamme, H., Ostli, V., Kvadsheid, M., Viddal, K. O., . . . Johansen, R. E. B. et al. (1999 November). Forbedring av Ajzens theory of planned behavior (TPB). Foredrag på Conference on social psychology, NTNU, Trondheim.

1998

Austveg, B., Johansen, R. E. B., Hersi, A. H., Mader, F. A., & Rye, S. (1998). Kvinnelig omskjæring – veien videre. Tidsskrift for Den norske legeforening, 27(118), 4243-4246.

Austveg, B., Johansen, R. E. B., Hersi, M., & Rye, S. (1998). Kvinnelig omskjæring – veien videre. Tidsskrift for Den norske legeforening, 7(27), 118-119.

Johansen, R. E. B., & Leseth, A. B. (1998). Antropologen og metoden – hva kan vi, hva vet vi og hvordan gjør vi det. Antropolognytt, 1(1), 41-55.

1990

Johansen, R. E. B. (1990). Jungelens katedraler. Dagbladet.

1989

Johansen, R. E. B. (1989). Gammel dans i ny nasjon. etnisk integrasjon og modernisering i Elfenbenskysten. Universitetet i Oslo. (Hovedfagsoppgave).

Pressebilder