Aktuelt

Alle har plikt til å hindre vold

Enkelte former for vold eller overgrep er så alvorlige at du har en lovpålagt plikt til å søke å avverge at de skjer. Den avvergingsplikten gjelder for enhver – om du er en privatperson eller en yrkesutøver med taushetsplikt.

En undersøkelse fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2018, viste at 74 prosent av oss ikke har hørt om avvergingsplikten. I tillegg til at den er lite kjent, er det en ganske kompleks og vanskelig tilgjengelig bestemmelse. Pliken til å avverge gjelder ved 45 straffbare forhold.

– Det kan være utfordrende å vite når du har avvergingsplikt etter loven, og hvordan du kan avverge på en trygg måte for den det gjelder, sier Gry Stordahl. Hun leder arbeidet med en kampanje om avvergingsplikten som NKVTS ved dinutvei.no lanserte høsten 2019, på oppdrag fra Justis- og beredskapsskapsdepartementet.

Ikke snu deg bort!

Kampanjen har som mål å skape bevissthet om avvergingsplikten ved vold og overgrep. I 2019 rettet den seg mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten, skoler og barnehager.

– Denne våren retter vi budskap om avvergingsplikten og nettsiden www.plikt.no også mot privatpersoner, forteller Stordahl.

Kampanjen går i hovedsak i sosiale medier. Særlig nå under koronapandemien.

– De som er på Facebook har kanskje sett poster som «Ikke snu deg bort! Hvis du vet eller tror noen vil bli utsatt for vold eller overgrep, kan du ha avvergingsplikt. Les mer på plikt.no». Denne uka har vi også begynt å annonsere på Instagram, sier Stordahl.

Må ikke gripe inn fysisk

Stordahl forteller at enkelte kommentarer de får på postene sine på Facebook kan tyde på at noen forbinder plikten med selv å måtte avverge situasjonen fysisk.

– Du trenger ikke å gjøre det eller sette deg i fare for å forhindre vold eller overgrep. Avverging kan skje ved å varsle politiet, eller på andre måter, som å bringe en utsatt i sikkerhet, for eksempel på et krisesenter, sier hun.

Gjennom sosiale medier håper NKVTS å lede folk til kampanjesiden plikt.no, hvor de kan lese mer om avvergingsplikten, hvilke volds- og seksuallovbrudd den gjelder for og litt om hvordan du kan avverge.

Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er ofte noe som skjer i det skjulte og uten andre vitner til stede.

– Å lytte og handle hvis noen forteller deg om, eller du på andre måter får vite at de lever med mishandling eller overgrep hjemme, kan redde liv og helse, sier Stordahl.

Avvergingsplikt for flere lovbrudd

Stortinget har nylig behandlet et forslag om endring i avvergingsplikten. Det er foreslått at plikten også skal gjelde for lovbrudd som tvangsekteskap, grov menneskehandel og grov seksuell omgang mv. med barn mellom 14 og 16 år.

– Når lovforslaget er endelig vedtatt, vil vi oppdatere oversikten på plikt.no over hvilke volds- og seksuallovbrudd du har plikt til å søke å avverge. Så følg med, oppfordrer Stordahl.

Les mer om kapmpanjen i dette intervjuet fra 2019.