Aktuelt

Disputas: Menns erkjennelse og forståelse av egne seksuelle overgrep

Hvordan håndterer menn som har begått seksuelle overgrep forventninger om å erkjenne og ta ansvar for lovbruddene, samtidig som de forsøker å opprettholde en akseptabel selvforståelse? Det er tema for Anja Emilie Kruses doktoravhandling. Hun disputerer 27. august.

Master i kriminologi Anja Emilie Kruse ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) vil forsvare sin avhandling for graden Phd: The Why, the Who and the Wherefore. Explanations, self-change and social friction in men’s narratives of sexual violations.

Disputasen kan følges online, eller man kan melde seg på for å være til stede i salen.
Mer informasjon og påmelding hos Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Anja Emilie Kruse er stipendiat på Voldsprogrammet ved NKVTS. Dette forskningsprogrammet er finansiert av Justisdepartementet. Veiledere er professor May-Len Skilbrei og professor II Kristin Skjørten. Les mer om prosjektet.