Aktuelt

Disputas: Personlige endringer etter et terrorangrep

Å bli utsatt for noe traumatisk, som et terrorangrep, kan påvirke oss i lang tid. Noen blir sterkt plaget, og kan oppleve ulike former for stressreaksjoner, men mange forteller også om positive, personlige endringer. Det er tema for Kristin Alve Glads doktoravhandling. Hun disputerer 27. august.

Kristin Alve Glad NKVTS
Kristin Alve Glad

Cand.psychol Kristin Alve Glad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Transformed by trauma. A longitudinal study of posttraumatic stress, growth and perceived event centrality among youths and emerging adults after the terrorist attack on Utøya island.

Tid og sted: 27. aug. 2020 09:00–12:00, Zoom

Mer informasjon og lenke til Zoom-arrangement hos Psykologisk institutt, UiO.

Kristin Alve Glad er stipendiat ved NKVTS. Veiledere er forsker Gertrud Sofie Hafstad, førsteamanuensis Nikolai O. Czajkowski og professor Grete Dyb. Les mer om prosjektet.