Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Utøya psykisk helse tre år etter (stipendiatprosjekt)

Dette er Kristin Alve Glad sitt doktorgradsprosjekt. Det er støttet av Rådet for psykisk helse og finansiert av Ekstrastiftelsen. Datamaterialet som brukes i prosjektet er innhentet som en del av en større longitudinell intervjustudie, designet for å utforske nivået av posttraumatiske reaksjoner og potensielle prediktorer for PTSD blant de som overlevde terrorangrepet på Utøya.

 
2016 Dette prosjektet er gjennomført 2020

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Det overordnede målet er å fremme vår forståelse av hvordan mennesker som har opplevd et terror angrep har det i tiden etter traumet.

Delmål

Jeg skal utforske positive og negative personlige endringer hos mennesker som har opplevd et traume, og studere sammenhengen mellom selvopplevd posttraumatisk vekst (PTG), posttraumatisk stress symptomer (PTSD), og hvor sentral den traumatiske hendelsen har blitt for de traumeutsatte (CES), over tid, samt observerte positive atferdsendringer post-terror.

Metode

Ved å måle PTG, PTSD og CES på flere tidspunkter, vil jeg kunne utforske utviklingen av dem over tid, samt den temporale assosiasjonen mellom disse fenomenene i tiden etter en traumatisk hendelse. Jeg vil bruke både kvalitative og kvantitative analyser.

Publikasjoner

Glad, K. A., Czajkowski, N. O., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2020). Does event centrality mediate the effect of peritraumatic reactions on post-traumatic growth in survivors of a terrorist attack?. European Journal of Psychotraumatology, 11(1). doi:10.1080/20008198.2020.1766276

Glad, K. A., Czajkowski, N. O., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2019). Cross-Lagged Association Between Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder and Perceived Centrality of a Terrorist Attack. Clinical Psychological Science. doi:10.1177/2167702619873590

Glad, K. A., Kilmer, R. P., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2019). Caregiver-reported positive changes in young survivors of a terrorist attack. Journal of Child and Family Studies, 28(3), 704-719. doi:10.1007/s10826-018-1298-7

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater