Aktuelt

Fungerer helsetilbudet for kvinner utsatt for kjønnslemlestelse?

Det skal forskere ved NKVTS, i gang med å kartlegge. – 4100 allmennleger blir invitert til å delta i studien, sier lege og forsker Bothild Bendiksen.

Brukes helsetjenestene?

Rundt 2 prosent av den norske befolkningen er jenter og kvinner som kommer fra land der det praktiseres kjønnslemlestelse. Omlag 17 300 av disse er estimert å være utsatt for kjønnslemlestelse før migrasjon til Norge.

Bothild Bendiksen forteller at kjønnslemlestelse kan gi både akutte og kroniske helseplager, av medisinsk og psykisk art. Tidligere studier har for eksempel funnet økt risiko for vansker i forbindelse med svangerskap og fødsel, seksuell dysfunksjon, og psykiske lidelser.

–Vi vet imidlertid fortsatt for lite om relaterte psykiske helseplager, eller hvor tilgjengelige somatiske og psykiske helsetjenester er for denne gruppen, sier Bendiksen.

Hvordan fungerer helsetjenestene?

Sommeren 2019 starter NKVTS en spørreundersøkelse blant allmennleger i Norge. På oppdrag fra NKVTS sender Iqvia ut e-poster, med lenke til et digitalt spørreskjema, til 4100 allmennleger.

Bendiksen håper at forskerne via denne undersøkelsen vil få svar på om allmennleger opplever at helsetjenestene fungerer hensiktsmessig, eller om det er behov for mer informasjon, tilrettelegging eller spesifikke tiltak for kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse.

Hvilke helseplager

Legene blir bedt om å svare på hvilke typer helseplager kvinner utsatt for kjønnslemlestelse kommer til dem med.

– Vi spør også i hvilken grad helsetjenester for spesifikke helseplager er tilgjengelige i primær- og spesialisthelsetjenestene og i hvilken grad det helsetjenestetilbudet benyttes, sier Bendiksen.

Tar 5-10 minutter å besvare

Allmennleger har en nøkkelfunksjon i dagens helse-system.

– Vi er klar over at allmennlegers hverdag er svært hektisk, men vi er avhengige av god respons-rate hvis svarene vi får inn skal være representative. Vi har derfor gjort skjemaet så kort og konsist som mulig, Sier Bendiksen.

Undersøkelsen er anonym. Den tar 5-10 minutter å besvare, avhengig av hvor mye erfaring legene har med pasienter med denne problematikken. Det er lagt inn «skip-kriterier» underveis, så man slipper svare på alle spørsmål hvis man ikke har vært i kontakt med kvinner utsatt for kjønnslemlestelse.

– Vi ber likevel om at også allmennleger som ikke har særlig erfaring med denne pasientgruppen besvarer skjemaet, sier Bendiksen.

Prosjektet er en del av prosjektet «Fysisk og psykisk helsehjelp for jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse» og er støttet av Norges forskningsråd, gjennom programmet Helsevel.