Aktuelt

NKVTS-er i styret for europeisk traumeforskningsforening

Vår forsker Helene Flood Aakvaag er nylig valgt inn i styret i «European Society for Traumatic Stress Studies», (ESTSS). ESTSS er en organisasjon som jobber med å dele kunnskap og erfaring om psykotraumatologi i Europa. Dette omfatter både forskning, praksis og retningslinjer.

– Et viktig mål for organisasjonen er nettverksbygging mellom europeiske fagpersoner, både forskere og praktikere, på traumefeltet, forteller Helene Flood Aakvaag.

Kunnskapsdeling

ESTSS er kanskje mest synlig gjennom tidsskriftet European Journal of Psychotraumatology (EJPT), der forskere ved NKVTS har publisert mange artikler i de årene tidsskriftet har eksistert. Annet hvert år arrangeres også en stor europeisk konferanse, ESTSS-konferansen, der forskere presenterer traumeforskning. Neste gang skal konferansen avholdes i Rotterdam, i juni 2019.

ESTSS jobber også med temaer knyttet til sertifisering.

Felles plattform

– ESTSS gir forskningen på traumer plattformer der vi kan presentere vår forskning, få presentert arbeidet fra kolleger, og der vi kan bygge nettverk med forskere over hele Europa. Støtten det gir å høre til en internasjonal organisasjon er viktig når man skal forske på et internasjonalt nivå, sier Aakvaag.

Aakvaag er opptatt av fellesarenaene.

– Mitt bidrag til ESTSS vil være å fortsette arbeidet med å bygge en sterk fellesorganisasjon for psykotraumatologi i Europa, og slik jeg ser det, er det særlig viktig at vi som europeiske forskere har felles møteplasser, som ESTSS-konferansen, og et felles forum for publikasjon, som tidsskriftet EJP. Så det vil jeg ta med meg i arbeidet mitt som styremedlem, sier Aakvaag.

Se de øvrige styremedlemmene på ESTSS’ nettsider