Aktuelt

Norges første flyktningbibliotek er lansert

– Oversikt over oppdatert forskning på feltet er en forutsetning for å kunne tilby kunnskapsbasert oppfølgning av flyktningene som kommer til Norge, sier forsker og prosjektleder Kristin Alve Glad ved NKVTS.

Biblioteket gir en oversikt over forskningslitteratur om psykososial oppfølgning av flyktninger og er en svært relevant kilde for alle som ønsker å jobbe kunnskapsbasert med flyktninger.

Kristin Alve Glad
Kristin Alve Glad
Foto: NKVTS, Kristoffer Sandven

Flyktningbiblioteket har oppdatert litteratur om vanlige helseplager blant flyktninger; som posttraumatisk stress, angst og depresjon, og oppdateres fortløpende. Det inneholder også litteratur om kunnskapsbaserte psykososiale intervensjoner og traumefokusert behandling. Forskerne har samlet referanser til sentrale nettsteder og forskningsbaserte publikasjoner. Publikasjonene gir god kunnskap om psykososiale konsekvenser av krigshandlinger og flukt.

Råd til myndigheter

Publikasjonene i Flyktningbiblioteket har dannet grunnlaget for NKVTS’ arbeid med kunnskapsoppdateringer som er bestilt av og oversendt til sentrale myndigheter.

– Nå gjør vi denne litteratursamlingen tilgjengelig for alle, fordi vi mener den er nyttig for alle som arbeider med å gi flyktninger et så godt liv som mulig. Forskningen som finnes her er like relevant for de som møter flyktninger på mottak, på skolen, eller i terapirommet, som for andre forskere og beslutningstagere, sier direktør ved NKVTS, Inger Elise Birkeland.

Direktør Inger Elise Birkeland
Direktør Inger Elise Birkeland. Foto: NKVTS, Kristoffer Sandven.

Tiden etter ankomst

Krigen i Ukraina har medført en humanitær katastrofe både i og utenfor landets grenser, med nærmere 6 millioner mennesker på flukt. Liv, helse og utvikling er i fare. Gode, kunnskapsbaserte tiltak kan gjøre en forskjell.

Biblioteket gir blant annet svar på hvilke behov ulike grupper krigsrammede har for psykososial ivaretagelse, og hva som kan være gode tiltak den første tiden etter ankomst til et nytt land.

– For å kunne hjelpe flyktningene best mulig, er det viktig å finne ut hva de har opplevd og hva de strever med, slik at hjelpen kan skreddersys for den enkelte. I Flyktningbiblioteket ligger det kartleggingsverktøy som kan bidra til å avdekke flyktningenes psykososiale behov her og nå, sier Glad.

Forskningen i biblioteket er delt inn etter hovedemnene: målgruppe, psykisk helse, fysisk helse, potensielt traumatiske opplevelser, og utredning og oppfølgning. Målgrupper er barn og unge, enslige mindreårige, voksne, eldre, aleneforeldre og andre rammede.

– Ved å gjøre denne litteratursamlingen tilgjengelig på nett håper vi at flere kan dra nytte av det eksisterende kunnskapsgrunnlaget i sin oppfølgning av flyktninger, både de som nå kommer fra Ukraina, men også fremtidige flyktninger fra andre krigsherjede land, sier Glad.

 

Les også mer på våre sider med råd og ressurser for psykososial oppfølging av flyktninger fra Ukraina.

 

 

Fakta:

Norges første samlede oversikt over litteratur om psykososial oppfølgning av flyktninger.

Biblioteket blir kontinuerlig oppdatert, og inneholder blant annet:

  • Systematiske kunnskapsoversikter
  • Relevante enkeltstudier
  • Kartleggingsverktøy
  • Skolebaserte psykososiale programmer

Relevant for alle som jobber kunnskapsbasert med flyktninger.

Opprettelsen av Flyktningbiblioteket er finansiert av Helsedirektoratet i forbindelse med NKVTS’ rådgivningsoppdrag for sentrale myndigheter.