Aktuelt

Snakk med barn og ungdom om det de frykter

Krig, katastrofer og terror kan skremme mange barn og unge. Det beste du kan gjøre som forelder er å snakke med barna om hva de frykter.

Barn og unge kan bli redde av å tenke på ting de har hørt om, eller for konkrete hendelser som krig, vold, overgrep, terrorhendelser, katastrofer, ulykker, alvorlig sykdom og død. Grufulle tanker om hva som har skjedd og kan skje med verden, dem selv og deres nærmeste gjør barn og unge utrygge og redde.

De fleste nyhetssendinger er ikke laget for barn, men barn kan få med seg bruddstykker og de mangler modenheten som gjør at de kan forholde seg til informasjonen uten at den blir overveldende. Noen barn er mer fryktsomme enn andre, og det er ikke sikkert at en rask forklaring er nok til å bli kvitt redsel og kjenne seg trygg. Det beste du kan gjøre som forelder er å snakke med barna om hva de frykter.

Hva kan du gjøre i møte med traumeutsatte barn? (film)

Her er noen råd til hvordan du kan trygge barna dine:

1. Trygghet smitter – når du er trygg blir barna trygge

Når barn er redde og utrygge trenger de trøst og trygghet. Ta noen dype pust og finn din egen trygghet. Gi barna av din trygghet.

2. Spør hva barna lurer på og svar på det

Husk at barn får med seg mer enn du tror. Ikke vent på at de skal komme og spørre deg. Spør hva de har fått med seg av nyheter, hva som har skjedd på skolen og i sosiale medier. Svar på det de lurer på.

3. Oppretthold normalitet

Hjelp barnet tilbake til det hverdagslige: gå en tur sammen, gå på trening, hør på musikk, vær sammen med venner og familie. Sunne, regelmessige måltider, søvn og fysisk aktivitet reduserer stressnivået i kroppen både hos barn og voksne.

Leggerutiner kan spesielt bli satt på strekk når barn er redde. (Re)etabler faste, trygge leggerutiner, kanskje med en sang, en liten historie, «god natt» og en klem. Husk å legge unna skjerm og telefon en time før leggetid. Det er vanlig at barn våkner i løpet av natten og kommer inn til foreldre. Det går over. Finn ut hva som fungerer for dere.

4. La barna få ta del i fellesskapet

Når barn får ta del i gode fellesskap i familien, i klassen, med venner og i samfunnet vokser erfaringer av trygghet og tilhørighet frem. Hjelp barna å ta del i fellesskapet. Trygghet og tillit til fellesskapet er medisin mot frykten, og av grunnleggende betydning for helse og mestring.

Påvirker tankene dine hvordan du reagerer på vonde opplevelser?

Se film: Krisepregede nyheter i et barneperspektiv

Forsker og spesialpedagog Jon-Håkon Schultz gir konkrete råd om hvordan man kan snakke med barn om skremmende og overveldende hendelser i nyhetsbildet. Videoen gir eksempler på hvordan barn kan reagere på nyheter og hvordan voksne kan bidra til å nyansere og hjelpe barn til å forstå ut fra deres egne forutsetninger.