Publisert 16. november 2021
< NKVTS TV

Hva kan du gjøre i møte med traumeutsatte barn?


Hvordan kan helsearbeidere forebygge traumer og hjelpe utsatte barn?

I denne forelesningen møter vi Mia. Du har bedt Mia møte deg til samtale. Mia er 16 år  og du har fått informasjon om at hun er på fest hver helg med kjæresten som er eldre enn henne og hans venner, og at hun ofte drikker seg overstadig beruset.

Hva er det du gjør og sier i denne samtalen som fører til at Mia kommer til flere samtaler med deg?