Aktuelt

– Vi trenger et mer inkluderende språk om partnervold

Vold mellom unge menn i homofile forhold gis lite oppmerksomhet. Det bidrar til at deres erfaringer forblir usynlige og misforstått.

Det forteller forsker Carolina Øverlien, som ønsker å belyse stigmaer knyttet til partnervold. Hun vil åpne for en mer inkluderende dialog som anerkjenner at alle individer kan være utsatt for vold, uansett kjønn eller seksuell orientering.  

Som del i en større studie om seksuell vold i unges nære relasjoner, har hun gjort en undersøkelse av et ofte ignorert aspekt ved partnervold; de tilfellene som skjer mellom personer av samme kjønn. Det skriver hun om i artikkelen, «Identifying Sexual Abuse in Same-Sex Relationships: Turning Points and Meta-Narratives» 

Maskulinitet forbindes ikke med offerrollen

I artikkelen blir vi kjent med ‘Philip’, en sterk, veltrent mann som lever et tilsynelatende velordnet liv. Til tross for dette blir han utsatt for partnervold – en realitet som kolliderer både med hans selvbilde og samfunnets forventninger til hva det betyr å være et offer for vold.

Carolina Øverlien

– Det paradoksale er at jo mer en mann passer inn i vårt samfunnsbilde av maskulinitet og uavhengighet, desto vanskeligere blir det for ham å identifisere seg selv som et offer. Dette viser hvor kritisk det er med et mer inkluderende språk og forståelse rundt partnervold, som kan anerkjenne og støtte alle, uavhengig av kjønn og seksuell orientering, forklarer Øverlien.

Mer om tematikken: Young People’s Experiences of Violence and Abuse in Same-sex Relationships: Understandings and Challenges

Språk er verktøy

Øverlien peker på behovet for endring i hvordan vi snakker om, forsker på, og forstår partnervold. Organisasjoner, behandlere og hjelpeapparatet oppfordres til å utvikle et språk og en praksis som er inkluderende og som anerkjenner de unike utfordringene som menn, spesielt homofile menn, står overfor når det gjelder partnervold. Dette står ikke i motsetning tildet faktum at det i hovedsak er menn som er voldelige mot kvinner, mener Øverlien.

– Å snakke om partnervold på en måte som inkluderer alle erfaringer er ikke bare et spørsmål om språk, det er et spørsmål om å gi folk verktøyene de trenger for å gjenkjenne overgrep og søke hjelp. Ved å utvide vårt vokabular kan vi bidra til å synliggjøre også volden i relasjoner av samme kjønn og forhåpentligvis bane vei for bedre hjelp og forståelse til de utsatte, sier Øverlien.  

Når ungdom utsettes for vold fra en kjæreste av samme kjønn, ligner det mye på vold i heterofile forhold. Men fordi disse ungdommene også møter fordommer på grunn av sin seksuelle identitet, blir volden ekstra utfordrende å håndtere.

Mer om prosjektet: Seksuell vold i unges nære relasjoner – utsatte, utøver og institusjonelle rammer