Ansatte
Rustand, Andrea Nordvoll Pressebilder

Rustand, Andrea Nordvoll

Prosjektmedarbeider
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn og unge
Telefon: 936 75 912

Kompetanseområder

  • Kognitiv Psykologi
  • Hukommelse 
  • Kognitive mekanismer for PTSD

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Blix, I., Glad, K. A., Birkeland, M. S., Rustand, A. N., & Thoresen, S. (2023). Warning signals? An explorative study of distant recollections of the moments before a disaster. European Journal of Psychotraumatology, 14(1). doi:10.1080/20008066.2023.2180947

Andre publikasjoner

Rustand, A. N., Blix, I., & Brennen, T. (2023 June). Autobiographical Memory for Emotional Events: A Test of the ‘Warning Signal’ Hypothesis. Paper presented at 17th biennial conference of the European Society for Traumatic Stress Studies Trauma and resilience through the ages: A life course perspective, Belfast.

Pressebilder