Tema: Vold og overgrep

Trust after Sexual Trauma

Med prosjektet TRUST vil NKVTS identifisere faktorer som øker sannsynligheten for at voldtektsutsatte anmelder og/eller søker hjelp. Studien vil undersøke sammenhenger mellom aspekter ved den kriminelle handlingen, erfaringer med ulike hjelpeinstanser (både rettslig, helsemessig og sosialt) og deltakernes helse og funksjonsnivå.

 
2019 Dette prosjektet er pågående 2023

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Den overordnede målsettingen med studien er å få kunnskap om voldtektsutsattes utvikling over tid, og hvilke aspekter ved helsevesenet, politiet, rettsapparatet og sosialt nettverk som synes å virke inn på denne utviklingen.

Metode

Vi ønsker å rekruttere deltakere til studien voldtektsmottakene i Norge.

Datainnsamling planlegges i flere faser, med første datainnsamling kort tid etter oppfølgingssamtalen ved mottaket. Det er ønskelig å følge deltakerne over flere år, særlig med tanke på juridiske forhold og langsiktig tilpasning.Vi ønsker å rekruttere deltakere til studien voldtektsmottakene i Norge.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater