En kvantitativ spørreundersøkelse blant allmennleger i Norge

Våren 2019 vil NKVTS gjennomføre en kvantitativ spørreundersøkelse om fysisk og psykisk helsehjelp for kvinner utsatt for kjønnslemlestelse. Leger i allmennpraksis i Norge vil bli invitert til å delta i studien.

Prosjektet er en del av prosjektet «Fysisk og psykisk helsehjelp for jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse» og er støttet av Norges forskningsråd, gjennom programmet Helsevel.

Undersøkelsen er anonym. Det innebærer at det ikke er mulig å direkte eller indirekte identifisere enkeltindivider ved kombinasjonen av opplysninger som gis i undersøkelsen. Det lagres ikke opplysninger om hvem som har svart. Lenken til undersøkelsen er felles for alle inviterte.

Rundt 2 prosent (44,467) av den norske befolkningen kommer fra land som praktiserer kjønnslemlestelse. Omlag 17.300 jenter og kvinner i Norge er estimert å være utsatt for kjønnslemlestelse før migrasjon til Norge. Kjønnslemlestelse er funnet assosiert med både akutte medisinske komplikasjoner og kroniske urogenitale helseplager. Studier har funnet økt risiko for komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel, seksuell dysfunksjon, samt psykiske lidelser. Vi vet imidlertid fortsatt for lite om relaterte psykiske helseplager, samt tilgjengelighet og bruk av både somatiske og psykiske helsetjenester for denne gruppen.

Undersøkelsen vil kunne gi svar på om allmennleger opplever at helsetjenestene fungerer hensiktsmessig, eller om det er behov for mer informasjon, tilrettelegging eller spesifikke tiltak for kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse.

Studien ønsker å besvare følgene:

  1. Hvilke typer helseplager henvender kvinner utsatt for kjønnslemlestelse seg med til helsetjenestene?
  2. I hvilken grad er helsetjenester for spesifikke helseplager tilgjengelige i primær- og spesialisthelsetjenestene?
  3. I hvilken grad benyttes helsetjenestetilbudet?

Undersøkelsen er web-basert og tar 5-10 minutter å besvare.

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål

Ansvarlig for spørreskjemaundersøkelsen: Bothild Bendiksen, lege, PhD 

Prosjektkoordinator:                                    Mona Berthelsen, PhD

Her kan du lese mer om hovedprosjektet «Fysisk og psykisk helsehjelp for jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse».