Filters

Topic

Publications

Type

Year

Results

Publication

Opaas, M. (2020). Flyktninger med traumerelaterte plager - En kunnskapsoversikt. In A. O. Berg & K. HoltK. Holt (Red.) Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid (pp. 89-120). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Publication

Opaas, M. (2019). Med traumer i bagasjen. In R. Dybdahl, L. Lien, H. Siem, H. H. Bakke & I. Julardzija (Red.) Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring (pp. 121-143). Universitetsforlaget.

Publication

Skar, A. M. S., Jensen, T. K., & Selvanayagam, K. (2019). Veien fra ankomst til bosatt. In R. Dybdahl, L. Lien, H. Siem, H. H. Bakke & I. Julardzija (Red.) Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring (pp. 144-156). Universitetsforlaget.

Publication

Kjelaas, I., Solvor Mjønes, L., Jensen, T. K., Eide, K., Lønning, M. N., Lønning, M. N., Lidén, H., Sveaass, N., Oppedal, B., Omland, G. B., Pastoor, L. d. W., Guribye, E., Dyregrov, A., & Flatland, T. (2017). Mot bedre viten om barns beste. www.nrk.no/ytring.

Publication

Ottesen, A., (2024). Globalt psykisk helsearbeid eller misjonering?. Tidskrift for Norsk Psykologforening.

Publication

askjer, j. f., Hilden, P. K., & Lie, A. H. K. (2021). Irregulære migranters rett og tilgang til behandling i distriktpsykiatriske sentre: Helsepersonells vurderinger. Utposten, 50(1), 7-11.

Publication

"Solberg, Ø., Vaez, M., Johnson-Singh, C. M., & Saboonchi, F. (2020). Corrigendum to ‘Asylum-seekers' psychosocial situation: A diathesis for post-migratory stress and mental health disorders?’ [Journal of Psychosomatic Research 130 (2020) 109914] (Journal of Psychosomatic Research (2020) 130, (S0022399919305938), (10.1016/j.jpsychores.2019.109914)). Journal of Psychosomatic Research, 138. doi:10.1016/j.jpsychores.2020.110254"

Publication

Andersson, E. S., Skar, A. M. S., & Jensen, T. (2020). Mot et bedre liv: vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 17(4). doi:https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2020-04-10

Publication

Opaas, M., & Grønlie, R. (2018). Samtaleterapi - kan det hjelpe deg? Animert opplysningsfilm om samtaleterapi for flyktninger, innvandrere og andre []. Zoaring.

Publication

Ziyada, M. M. (2017). Extrapolation model in estimating the prevalence of FGM/C: The Norwegian experience. In E. Leye & G. Coene (Eds.) Researchig female genital mutilation/cutting (pp. 119-122). .

Publication

Jensen, T., Omland, G. B., & Sveaass, N. (2016). Asylpolitikk uten dekning i vår forskning. aftenposten.no.

Publication

Eskedal, J., Lien, I. L., Schultz, J. H., Grønlie, R., & Borgen, G. (2012). Hvorfor gjorde du det mamma? [] Norwegian only. .