Employees
Ruud, Nora Starheim

Ruud, Nora Starheim

Project Employee
Unit: Section for Violence and trauma - adults and elderly
Telephone: 911 38 687

Projects

Reports

Bjørnholt, M., Bredal, A., & Ruud, N. S. (2021). Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet. NOVA.

Sandmoe, A., Ruud, N. S., & Bergman, S. (2021). Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Other publications

Bergman, S., & Ruud, N. S. (2023 December). The Norwegian practice of providing specialized services to survivors of domestic violence and sexual abuse. Paper presented at “Support of services to victims of domestic and gender-based violence – way to the results and sexual violence”, Bratislava.

Ruud, N. S. (2023 September). Dinutvei.no: Trenger du verktøy for forebygging og brobygging? Vi kan være dinutvei også. Foredrag på Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2023.