Informasjonssider

På disse sidene finner du informasjon om traumer, reaksjoner som kan oppstå i etterkant av traumatiske hendelser og hvordan TF-CBT kan hjelpe barn og unge som sliter med posttraumatisk stress. Du kan også finne informasjon tilpasset deg som er terapeut eller deg som arbeider som leder i implementeringsprosjektet.