Til barn og foreldre eller andre omsorgsgivere

På denne siden vil du finne informasjon om traumer, reaksjoner som kan oppstå i etterkant av traumatiske hendelser og hvordan TF-CBT kan hjelpe barn og unge som sliter med posttraumatisk stress. Du kan også finne en oversikt over hvilke barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) som tilbyr TF-CBT.

Har du opplevd en traumatisk hendelse?

En potensielt traumatiserende hendelse er når du opplever noe som gjør at du føler trussel mot eget liv eller helse, eller er vitne til at andres liv og helse er i fare. I videoen under kan du høre Tine Jensen, professor og spesialist i barne- og ungdomspsykologi, snakke om barn og traumer.

I filmen nedenfor ser du ulike traumatiske hendelser som kan forårsake PTSD og hvordan symptomene kan utarte seg. Du ser også hvor du kan søke hjelp hvis du har det vanskelig.

 

Eksempler på traumatiske hendelser kan være:

 • Ulykker og katastrofer
 • Mobbing
 • Vold
 • Seksuelle overgrep

Reaksjoner etter et traume

Det er mange barn og unge som får reaksjoner etter en traumatisk hendelse. Når disse reaksjonene ikke går over av seg selv, men varer lenge etter at hendelsen er over, kalles dette posttraumatiske stressymptomer (PTSS). Barn eller ungdommer som får slike reaksjoner kan i tillegg slite med angst og/eller depresjon.

Eksempler på mulige reaksjoner etter traumatiske hendelser:

 • Du gjenopplever hendelsen når noe minner deg om det som har skjedd
 • Du unngår å tenke på det som har skjedd eller unngår steder som minner om det som har hendt
 • Du føler skyld eller skam over det som har hendt
 • Du har endret tankene dine eller følelsene dine etter det som har hendt
 • Du sover dårlig, føler deg urolig og er skvetten

Det finnes hjelp å få!

Noen ganger går reaksjonene over av seg selv og livet fortsetter som før. Andre ganger er det nok hjelp for barnet eller ungdommen å snakke om traumet med venner, foreldre, helsesøster eller andre kjente voksne. Dette er imidlertid ikke alltid tilstrekkelig. Noen ganger føler man seg fortsatt plaget og trenger mer hjelp. Det er da viktig å vite at det finnes gode behandlingsmetoder og at det går an å bli kvitt plagene. TF-CBT er en slik metode.

Hvordan søker du hjelp?

Vi som jobber i TF-CBT-prosjektet og de andre ansatte på NKVTS yter ikke helsehjelp. Vi kan ikke gi behandling for PTSD, og kan heller ikke henvise deg til behandling andre steder.

Den beste måten å få behandling er ved å ta kontakt med fastlegen din, så hen  kan vurdere hvilken hjelp som er best og henvise deg videre. Et godt alternativ er å bli henvist til Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) hvor det arbeides med TF-CBT. Her jobber det terapeuter som har fått opplæring i metoden fra oss ved NKVTS og som har god erfaring med behandling av barn og unge som har opplevd traumatiske hendelser. Du kan lese mer om TF-CBT og se hvilke BUPer som tilbyr behandlingen under. Henvisninger til behandling må sendes direkte til BUP.

Henvisninger fra fastlegen kan også være til privatpraktiserende psykolog eller psykiater med avtale med det offentlige. Hos disse betaler dere kun en egenandel. Det er også mulig å få time hos privatpraktiserende behandlere uten avtale med det offentlige. Disse har gjerne kortere ventetid, men dere må betale behandlingen selv, eller få den dekket av forsikringsordningen. Husk å snakke med behandleren om behandlingsforløpet, hva dere forventer og hva behandleren kan tilby.

Hvorfor velge TF-CBT?

I TF-CBT jobber man med at du skal mestre eget stress, håndtere følelsene dine og endre tanker som ikke er hjelpsomme. Vi vil snakke om traumet på en slik måte at du forstår hvorfor ting har blitt som de er og at tankene om traumet ikke oppleves så ubehagelige lenger.

Andre grunner:

 • TF-CBT er den best dokumenterte behandlingen for barn og unge som strever etter traumehendelse(r)
 • TF-CBT hjelper på plager som blant annet mareritt, søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, skyldfølelse og kroppslig uro
 • De aller fleste får det mye bedre etter TF-CBT-behandling
 • TF-CBT gir enkle verktøy for å håndtere vanskelige følelser og tanker
 • Behandlingstiden i TF-CBT er kort, vanligvis 12-15 timer (ukentlige møter)
 • TF-CBT involverer foreldre eller andre trygge omsorgsgivere i behandlingen
 • Det finnes TF-CBT-terapeuter over hele landet

Her finner du brosjyrer om TF-CBT på forskjellige språk:

Hva er TF-CBT? (Norsk)

Hva er TF-CBT? (Samisk)

Hva er TF-CBT? (Arabisk)

Hva er TF-CBT? (Dari)

Hva er TF-CBT? (Engelsk)

Hva er TF-CBT? (Farsi)

Hva er TF-CBT? (Fillipinsk)

Hva er TF-CBT? (Polsk)

Hva er TF-CBT? (Russisk)

Hva er TF-CBT? (Spansk)

Hva er TF-CBT? (Thai)

Hva er TF-CBT? (Tysk) 

Hvilke klinikker tilbyr TF-CBT?

Mange terapeuter i Norge har lært seg å bruke TF-CBT. Lurer du på hvor du kan finne en TF-CBT terapeut, trykk på linken under kartet.

TF-CBT

Oversikt over hvilke poliklinikker (BUP) som tilbyr TF-CBT.

Hvordan kan jeg støtte mitt barn?

Når barnet ditt har vært utsatt for traumatiske hendelser påvirker det ofte deg som omsorgsperson. Det blir derfor viktig at du er involvert i behandlingen.

TF-CBT hjelper deg til å forstå ditt barns reaksjoner og dine egne følelser knyttet til traumet. Det gis veiledning slik at du kan støtte barnet ditt gjennom terapiprosessen. Det arbeides også med hvordan du kan snakke til og hjelpe barnet ditt til å leve livet videre så vanlig som mulig.

Informasjonsark du kan laste ned

Informasjon om traumatiske hendelser og reaksjoner man kan få (PDF, 566 KB)

Informasjon om PTSD og hukommelse (PDF, 124 KB)

Artikler om TF-CBT

Beskrivelse og vurdering av TF-CBT (https://www.ungsinn.no/post_tiltak/tf-cbt/)

Norge først i Europa med ny traumebehandling av barn (https://www.nrk.no/norge/skal-traumebehandle-barn-bedre-1.11235028)

Tekster og tegner seg ut av traumene (http://www.aftenposten.no/norge/Tekster-og-tegner-seg-ut-av-traumene-97315b.html)

Foreldre har godt av at barna går i terapi (http://forskning.no/stress-sykdommer-barn-og-ungdom-psykologi/2014/06/foreldre-har-utbytte-av-barnas-behandling)

Bedre behandling av barn med traumer (http://psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=365462&a=3)

Tar makten over minnene og frykten (https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=365619&p_dimension_id=154287)