Om traumer og traumereaksjoner

Hva er traumer?

En potensielt traumatiserende hendelse er når du opplever noe som gjør at du føler trussel mot eget liv eller helse, eller er vitne til at andres liv og helse er i fare. Eksempler er ulykker og katastrofer, mobbing, vold og seksuelle overgrep.

I filmen nedenfor ser du ulike traumatiske hendelser som kan forårsake PTSD og hvordan symptomene kan oppleves for dem som har det.

Reaksjoner etter et traume

Det er mange barn og unge som får reaksjoner etter en traumatisk hendelse. Når disse reaksjonene ikke går over av seg selv, men varer lenge etter at hendelsen er over, kalles dette posttraumatiske stressymptomer (PTSS). Barn eller ungdommer som får slike reaksjoner kan i tillegg slite med angst og/eller depresjon. Eksempler på mulige reaksjoner etter traumatiske hendelser:

  • Du gjenopplever hendelsen når noe minner deg om det som har skjedd
  • Du unngår å tenke på det som har skjedd eller unngår steder som minner om det som har hendt
  • Du føler skyld eller skam over det som har hendt
  • Du har endret tankene dine eller følelsene dine etter det som har hendt
  • Du sover dårlig, føler deg urolig og er skvetten

Hva kan du gjøre når du har opplevd traumer?

Det kan være lurt og godt å snakke om det du har opplevd med foreldre, helsesykepleier, andre kjente voksne eller venner. Noen ganger går reaksjonene over av seg selv og livet fortsetter som før. Noen ganger føler man seg fortsatt plaget og trenger mer hjelp. Det er da viktig å vite at det finnes gode behandlingsmetoder og at det går an å bli kvitt plagene. TF-CBT er en slik metode.

Vi som jobber i TF-CBT-prosjektet og de andre ansatte på NKVTS yter ikke helsehjelp. Vi kan ikke gi behandling for PTSD, og kan heller ikke henvise deg til behandling andre steder. Den beste måten å få behandling på, er ved å ta kontakt med fastlegen din, så hen kan vurdere hvilken hjelp som er best og henvise deg videre.

I videoen under kan du høre Tine Jensen, professor og spesialist i barne- og ungdomspsykologi, snakke om barn og traumer.

Filmen under viser Ehlers og Clarks kognitive modell for traumer (2000), som forklarer hvordan noen utvikler PTSD etter å ha blitt utsatt for traumer. Modellen er modifisert for barn (Smith et al., 2010) og tilpasset av NKVTS. Vi anbefaler å se filmen i fullskjerm.

 

Her finner du brosjyrer om TF-CBT på forskjellige språk:

Hva er TF-CBT? (Norsk)

Hva er TF-CBT? (Samisk)

Hva er TF-CBT? (Arabisk)

Hva er TF-CBT? (Dari)

Hva er TF-CBT? (Engelsk)

Hva er TF-CBT? (Farsi)

Hva er TF-CBT? (Fillipinsk)

Hva er TF-CBT? (Polsk)

Hva er TF-CBT? (Russisk)

Hva er TF-CBT? (Spansk)

Hva er TF-CBT? (Thai)

Hva er TF-CBT? (Tysk) 

Hva er TF-CBT? (Pashto)

Hva er TF-CBT? (Urdu)

Hva er TF-CBT? (Tyrkisk)

Hva er TF-CBT? (Portugisisk)

Hva er TF-CBT? (Sørsamisk)

 

Artikler om TF-CBT

Beskrivelse og vurdering av TF-CBT (https://www.ungsinn.no/post_tiltak/tf-cbt/)

Norge først i Europa med ny traumebehandling av barn (https://www.nrk.no/norge/skal-traumebehandle-barn-bedre-1.11235028)

Tekster og tegner seg ut av traumene (http://www.aftenposten.no/norge/Tekster-og-tegner-seg-ut-av-traumene-97315b.html)

Foreldre har godt av at barna går i terapi (http://forskning.no/stress-sykdommer-barn-og-ungdom-psykologi/2014/06/foreldre-har-utbytte-av-barnas-behandling)

Bedre behandling av barn med traumer (http://psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=365462&a=3)

Tar makten over minnene og frykten (https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=365619&p_dimension_id=154287)