Tema: Vold og overgrep

Behandling av ungdom med volds- og aggresjonsproblemer

 
2005 Dette prosjektet er gjennomført 2007

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

  • Simonsen, Ane Heiberg

Hovedmål

Kartlegge karakteristika ved ungdommene som var i behandling ved den tidligere poliklinikken «Alternativ til Vold Ung»,

Tilleggsinformasjon

Prosjektet oppsummerer karakteristika ved ungdommene som var i behandling ved den tidligere poliklinikken «Alternativ til Vold Ung», en poliklinikk for ungdom med volds- og aggresjonsproblemer. I alt 110 ungdommer ble inkludert i studien. Resultatene er sammenfattet i artikkelen «Terapeutisk arbeid med ungdom med volds- og aggresjonsproblemer – er det mulig?» som er til vurdering for publikasjon i norsk tidsskrift.

Prosjektet er avsluttet uten at artikkel er publisert pga at prosjektet ikke hadde de påkrevde godkjenninger (konsesjon).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater