Tema: Vold og overgrep

Developing services, strengthening cooperation and raising awareness about domestic violence.

Prosjektet gir støtte til krisesentra i Estland, under EØS_programmet Domestic and gender based violence

 
2014 Dette prosjektet er gjennomført 2015

Prosjektleder

Hovedmål

NKVTS har hatt et faglig samarbeid med en paraplyorganisasjon for krisesentra i Estland, Estonian Women’s Shelters Union (EWSU), under EØS-midlene (Norway Grant). Mål for vårt samarbeid har vært å bidra med norsk kompetanse til en serie på fem kompetansehevingskurs (av typen «Train the trainers») for ansatte i estiske krisesentra og hotline-telefoner. NKVTS bistår med å organisere og koordinere noen av seminarene, og å rekruttere norske fagpersoner og praktikere til å forelese. I tillegg har vi vært vertskap for en studietur fra EWSU til Oslo.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater