Tema: Vold og overgrep

En uke med vold. Kartlegging av saker om vold i nære relasjoner i ulike instanser 2012

En uke med vold består av en kartlegging av saker om vold i nære relasjoner som det arbeides med i ulike typer av instanser i løpet av en bestemt uke.

 
2012 Dette prosjektet er gjennomført 2012

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Målet med prosjektet er å få en oversikt over antallet saker om vold i nære relasjoner i ulike instanser. Dette omfatter alle politidistriktene, krisesenterne, Vern for eldre, rådgivningskontorene for kriminalofre, familievernkontorene, overgrepsmottakene, et utvalg av NAV-kontorene og et utvalg av barnevernskontorene.

Metode

Undersøkelsen gjennomføres som en web-basert survey, hvor de deltakende instansene fyller ut et web-skjema med opplysninger for hver av sakene de arbeider med.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er et oppdrag for Justisdepartementet

Publikasjoner

Hellevik, P. M., & Hjemdal, O. K. (2012). En uke med vold 2012. Justisdepartementets voldsmåling 2012.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater