Tema: Vold og overgrep

Idedugnad – seminar om unge overgripere

NKVTS ønsker med dette seminaret å rette oppmerksomheten mot nyere forskning om unge som begår seksuelle overgrep, forebyggende tiltak og forskningsbehov. Idedugnaden samlet nærmere 50 forskere og fagfolk, og ble avholdt 25. oktober 2010.

 
2010 Dette prosjektet er gjennomført 2010

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

NKVTS ønsker med dette seminaret å rette oppmerksomheten mot nyere forskning om unge som begår seksuelle overgrep, forebyggende tiltak og forskningsbehov.

Metode

Invitere de fremste fagfolk og forskere på feltet til idedugnad.

Tilleggsinformasjon

Det foreligger referat fra idedugnaden samt omtale på Forskning.no.

Publikasjoner

Skjørten, K. (2010). Barns meninger om samvær. I A. T. Kjørholt (Red.) Barn som samfunnsborgere – til barnets beste? (s. 89-110). Universitetsforlaget.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater