Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse: Kartlegge hvem som jobber med kjønnslemlestelse og deres kompetansebehov.

 

 
2009 Dette prosjektet er gjennomført 2011

Prosjektleder

 • Lien, Inger-Lise

  Lien, Inger-Lise

  Pensjonert Forsker I / dr. polit.

  Vis profil

Prosjektdeltakere

Mål

 • Få oversikt over kompetanse hos yrkesutøvere og andre som arbeider med kjønnslemlestelse
 • Danne grunnlag for videre satsning på kompetansestyrking i det kommunale barnevernet
 • Legge til rette for et bedre og mer effektivt samarbeid på tvers av yrkesgrupper og aktuelle miljøer
 • Kartleggingen skal føre frem til et dokument som skal publiseres på Internett og som gir informasjon om organisasjoner som jobber med temaet kjønnslemlestelse

Metode

Kartlegging ved hjelp av spørreskjema, på nasjonalt nivå, ut til instanser og organisasjoner, strategisk utvalgt på basis av befolkningsdata fra SSB. Internettpublisering i form av database.

Publikasjoner

Jonassen, W., & Saur, R. (2011). Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge. En kartlegging. (Rapport 1/2011).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater