Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse: Kvinnelig omskjæring blant kurdiske innvandrere i Norge (stipendiatprosjekt)

Flere studier peker på at utbredelse av kvinnelig omskjæring i eksil er liten. Samtidig har det vært mye fokus på somaliere i både forskning, politiske tiltak og i media. Vi vet at omskjæring er vanlig i Kurdiske deler av Irak og Iran, men vi vet lite om kvinnelig omskjæring blant kurdere i Norge selv om dette er en av de største gruppene av innvandrere som kommer fra land hvor vi vet at kvinnelig omskjæring praktiseres.

 
2014 Dette prosjektet er gjennomført 2019

Prosjektleder

 • Johansen, Ragnhild Elise

  Johansen, Ragnhild Elise

  Forskningsleder / forsker II

  Vis profil

Prosjektdeltaker

 • Lunde, Ingvild

Hovedmål

Det overordnede målet med doktorgradsstudiet er å:

 • utforske holdninger, erfaringer og forestillinger om kvinnelig omskjæring blant kurdere

For å nå dette målet belyser oppgaven følgende problemstillinger:

 • Hvordan forstås kvinnelig omskjæring i forbindelse med kurdisk kvinne- og frihetskamp?
 • Hvordan blir taushet om kvinnelig omskjæring forhandlet i relasjoner mellom døtre og mødre, og mellom kvinner og menn? Hvordan belyser forestillinger om kvinnelig seksualitet denne tausheten? 
 • Hvordan reflekteres fordømmelsen av kvinnelig omskjæring i en skepsis til aksepten av mannlig omskjæring?

Det er et mål at studien kan brukes til å bedre planlegge tiltak blant berørte grupper i hjemlandet og i eksilsituasjoner, samtidig som den kan bringe nye perspektiver til debatten om kvinnelig omskjæring.

Metode

Studien har et utforskende og fleksibelt design. Studien tar i bruk kvalitative forskningsmetoder som dybdeintervjuer, gruppeintervjuer og observasjon

Publikasjoner

Lunde, I., Hauge, M. I., Johansen, R. E. B., & Sagbakken, M. (2020). ‘Why did I circumcise him?’ Unexpected comparisons to male circumcision in a qualitative study on female genital cutting among Kurdish-Norwegians. Ethnicities, 1-22. doi:10.1177/1468796819896089

Lunde, I., Johansen, R. E. B., Hauge, M. I., & Sagbakken, M. (2020). Sexually destroyed or empowered? Silencing female genital cutting in close relationships. Culture, Health and Sexuality. doi:10.1080/13691058.2020.1738553

Lunde, I., Sagbakken, M., & Johansen, R. E. B. (2019). Negotiating female genital cutting as a difficult characteristic in Kurdish national identity. Nordic Journal of Migration Research, 9(3), 363-381. doi:10.2478/njmr-2019-0011

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater