Tema: Vold og overgrep

Kunnskapsstatus om menn som begår grove seksuelle krenkelser

Prosjektet er en litteraturstudie av norsk og nordisk forskning om menn som begår grove seksuelle krenkelser. I tillegg vil utvalgte internasjonale studier gjennomgås. Det blir lagt særlig vekt på omfang av voldtekt, kjennetegn ved overgripere, og teorier om hvorfor noen begår voldtekt.

 
2012 Dette prosjektet er gjennomført 2013

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Mål

NKVTS-rapport

Metode

Litteraturstudie

Publikasjoner

Kruse, A. E., Strandmoen, J. F., & Skjørten, K. (2013). Menn som har begått voldtekt – en kunnskapsstatus.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater