Tema: Vold og overgrep

Overgrep og vold mot eldre

Kvalitativ studie av eldres livssituasjon og trygghet i hverdagen, med spesielt fokus på erfaringer med vold og overgrep. 

 
2010 Dette prosjektet er gjennomført 2012

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Studien skal gi innspill til tema for en større studie om vold og overgrep mot eldre.

Metode

Intervjuer med 30 eldre som har vært utsatt for grove krenkelser, vold og overgrep, og som har fått bistand fra Vern for eldre i Oslo eller Bærum.

Tilleggsinformasjon

Innsamlingen av materialet skal foregå våren og høsten 2011.

Publikasjoner

Jonassen, W., & Sandmoe, A. (2012). Overgrep mot eldre i Norge – erfaringer og løsningsstrategier. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2012).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater