Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Posttraumatisk stress og nevrobiologiske forandringer etter trafikkulykker.

Studien undersøker forholdet mellom endringer i hjerne og kognisjon  i etterkant av en traumatisk hendelse og utvikling av posttraumatiske reaksjoner. Studien har et prospektivt design og vil følge deltakere som har vært utsatt for en trafikkulykke i seks måneder  etter hendelsen.

 
2011 Dette prosjektet er gjennomført 2017

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

  • Nilsen, Andre Sevenius

Hovedmål

Formålet med denne studien er å undersøke forholdet mellom nevrobiologiske endringer i etterkant av en traumatisk hendelse og utvikling av posttraumatiske reaksjoner. Studien har et prospektivt design og vil følge deltakere som har vært utsatt for en trafikkulykke i seks måneder etter hendelsen. Deltakerne vil bli testet på tre ulike tidspunkt.

Metode

Vi vil rekruttere 50 deltakere som har vært utsatt for en trafikkulykke, og 50 ikke-traumeeksponerte kontrolldeltakere.

Studien vil kombinere et batteri av internasjonalt standardiserte og validerte måleinstrumenter med billeddiagnostikk (MR og funksjonell MR). Studien har et longitudinelt design.

Tilleggsinformasjon

Dersom man kan avdekke underliggende nevrobiologiske forandringer i PTSD, kan dette være et utgangspunkt for videre utvikling av metoder for å finne de individene som er sårbare for å utvikle vedvarende PTSD i etterkant av en traumatisk hendelse. Dette kan gi mulighet til tidligere og mer effektive intervensjoner. Bedre innsikt i underliggende mekanismer kan bidra til en ytterligere forståelse av hvorfor noen utvikler vedvarende PTSD-symptomer, mens andre som har vært utsatt for tilsvarende hendelse ikke utvikler slike symptomer.

Publikasjoner

Nilsen, A. S., Blix, I., Leknes, S., Ekeberg, Ø., Skogstad, L., Endestad, T., . . . Heir, T. et al. (2016). Brain activity in response to trauma-specific, negative, and neutral stimuli. A fMRI study of recent road traffic accident survivors. Frontiers in Psychology, 7:1173. doi:10.3389/fpsyg.2016.01173

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater