Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Posttraumatisk vekst hos barn og foreldre etter traumatiske hendelser

 

 
2011 Dette prosjektet er gjennomført 2014

Prosjektleder

  • Jensen, Tine

    Jensen, Tine

    Forsker I/professor, UiO / phD psykologi

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Forstå mer om ettervirkninger av traumatiske hendelser med vekt på vekst og positive endringer.

Metode

Eksisterende data fra Tsunamistudien og Tf-CBT studien brukes.

Publikasjoner

Glad, K. A., Jensen, T. K., Holt, T., & Ormhaug, S. M. (2013). Exploring self-perceived growth in a clinical sample of severely traumatized youth. International Journal of Child Abuse & Neglect, 37(5), 331-342. doi:10.1016/j.chiabu.2013.02.007

Siqveland, J., Hafstad, G. S., & Tedeschi, R. G. (2012). Posttraumatic Growth in Parents After a Natural Disaster. Journal of loss & trauma, 17(6), 536-544. doi:10.1080/15325024.2012.678778

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater