Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Psykisk helse for beboere i statlige mottak for asylsøkere

 
2005 Dette prosjektet er gjennomført 2005

Prosjektdeltakere

  • Tingvoll, Laila
  • Meyer, Melinda Ashley
  • Neumayer, Sissel Marie
  • Lauritsen, Kirsten
  • Sveaass, Nora
  • Berg, Berit

Hovedmål

Formålet med prosjektet har vært å utrede hvilke forhold i ordinære mottak som bidrar til et godt psykososialt miljø.

Tilleggsinformasjon

Fra sluttrapportens sammendrag:
Fokus har vært på «god praksis», med vekstlegging av forhold som kan forebygge psykiske problemer hos beboere og øke deres mestringsevne. Gjennom prosjektet har vi også hatt som målsetting å fange opp og beskrive gode rutiner for oppfølging av beboere som har psykiske problemer. Slike rutiner omfatter både det arbeidet som utføres på selve mottaket og samarbeid med relevante eksterne instanser (kommuner, fylkeskommuner, sykehus og andre; deriblant frivillige organisasjoner.)

Et viktig siktemål med prosjektet har vært å komme frem til konkrete «forslag til forbedringer» og «modeller og tilnærminger» som kan bedre beboernes psykisk helse.

Sluttrapporten munner ut i noen klare anbefalinger rettet mot både myndigheter, driftsoperatører, mottak og samarbeidsparter.
Blant anbefalingene er: redusert ventetid på asylsøknaden, gjeninnføring av norskopplæring på mottakene, et meningsfylt aktivitetstilbud og videreutvikling av samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste.

 

Publikasjoner

Berg, B., Sveaass, N., Lauritsen, K., Neumayer, S. M., & Meyer, M., & Tingvold, L. (2005). «Det hainnle om å leve -» : tiltak for å bedre psykisk helse for beboere i asylmottak. (SINTEF Rapport STF50 A05054).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater