Tema: Vold og overgrep

TREAT INTERACT: Implementing a user involved education- and health system interactive task-shifting approach for child mental health promotion in Uganda

Vi vil tilpasse Verdens Helseorganisasjons (WHO) «Mental Health Gap Action Programme - Intervention Guide» (mhGAP-IG) til en barneskoleskolesetting (mhGAP-IGs) (s=schools). Ansatte ved 30 barneskoler vil få opplæring i mhGAP-IGs, og ansatte i tilhørende helsevesen vil få opplæring i den opprinnelige mhGAP-IG. Prosjektet legger stor vekt på involvering av relevante aktører innen utdanning, helse og øvrig tjenesteapparat som jobber med barn og unge, inkludert byråkrater, lærere, helsepersonell, politi og religiøse ledere. Gjennom å øke kunnskap om mental helse i skolesystemet og å utvikle og integrere systemer for samarbeid mellom skole- og helsesektoren, er målet å styrke omsorgskvaliteten for barn på skolen og samtidig bidra til at flere barn kan få hjelp med psykiske helseproblemer.

 
2021 Dette prosjektet er pågående 2026

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Målet med mhGAP-IGs:

Lærere gir anbefalt psykososial støtte til barneskolebarn.

Lærere identifiserer barn med psykiske helseproblemer.

Lærere henviser barn med psykiske helseproblemer. 

Målet for prosjektet:

Intersektorielt samarbeid mellom helsesektor, utdanningssektor, politi, samfunnet, religiøse ledere, NGOs, lokale politiske ledere)

Prosjektet er delt inn i følgende fire arbeidspakker:

1. Utvikle en skoleversjon av mhGAP for ansatte i barneskolen.

2. Implementere og evaluere mhGAP-IGs i barneskolen.

3. Implementere og evaluere intersektorielt samarbeid og effekten av mhGAP-IGs i helsesektoren.

4. Utvikle kunnskapsbaserte implementeringsstrategier knyttet til å skalere opp og vedlikeholde mhGAP-IGs.

Metode

Arbeidspakke 1: Intervensjons- og implementerings-mapping for å planlegge intervensjonen på en systematisk måte. 

Arbeidspakke 2-3: Implementere mhGAP-IG og mhGAP-IGs og teste implementerings- og klientutfall gjennom et «stepped-wedge cluster randomisert design der 30 skoler vil randomiseres til 6 kohorter som vil få opplæring i mhGAP innenfor 18 måneder. Data vil samles inn ved baseline og før og etter en ny kohort får opplæring i intervensjonen. 

Arbeidspakke 4: Deltakende aksjonsforskning og «framework analysis» for å utvikle kunnskapsbaserte implementeringsstrategier for å sikre vedlikehold av intervensjonen. 

Tilleggsinformasjon

Prosjektet eies av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og gjennomføres i samarbeid med Makere University of Public Health og følgende norske partnere: UiB, FHI og NTNU. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd (NFR) gjennom GLOBVAC-programmet.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater