Tema: Vold og overgrep

TREAT INTERACT: Implementing a user involved education- and health system interactive task-shifting approach for child mental health promotion in Uganda

I dette prosjektet vil vi tilpasse Verdens Helseorganisasjons (WHO) «Mental Health Gap Action Programme Intervention Guide» (mhGAP) til en skolesetting. Lærere og helsearbeidere vil få opplæring i mhGAP. Gjennom å utvikle og integrere systemer for samarbeid mellom skole- og helsesektoren, er målet at flere barn kan få hjelp med psykiske helseproblemer.

 
2021 Dette prosjektet er pågående 2026

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Målet med prosjektet er delt inn i følgende fire arbeidspakker:

  1. Utvikle en skoleversjon av mhGAP for lærere i grunnskolen for å gjøre dem i bedre stand til å fange opp, gi enkel oppfølging, og henvise barn til første- eller andrelinje ved behov.

  2. Implementere og evaluere skoleversjonen av mhGAP.

  3. Ha opplæring av ansatte i skolen og første- og andrelinjetjenestene i mhGAP og implementere og evaluere intra- og intersektorielt samarbeid.

  4. Utvikle kunnskapsbaserte implementeringsstrategier knyttet til å skalere opp mhGAP.

Metode

Arbeidspakke 1: Intervensjons- og implementerings-mapping for å planlegge intervensjonen på en systematisk måte. 

Arbeidspakke 2: Implementere mhGAP og teste implementerings- og klientutfall gjennom et «stepped-wedge cluster randomisert design der 18 skoler vil randomiseres i 6 kohorter som vil få opplæring i mhGAP innenfor 18 måneder. Data vil samles inn ved baseline og før en ny kohort får opplæring i intervensjonen. 

Arbeidspakke 3: Opplæring i mhGAP og før-etter evaluering av holdninger/stigma, kunnskap om psykisk helse, vold mot barn og samarbeid mellom utdannings- og helsesektoren. 

Arbeidspakke 4: Deltakende aksjonsforskning og «framework analysis»  for å utvikle kunnskapsbaserte implementeringsstrategier for å sikre vedlikehold av intervensjonen. 

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd (NFR). 

  • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
  • Klynge for global helse, Folkehelseinstituttet
  • Center for Global Mental Health ved Universitetet i Bergen (UiB)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • University of Makerere, Uganda

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater