Ansatte
Braathu, Nora Pressebilder

Braathu, Nora

Doktorgradsstipendiat
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 993 30 155

Kompetanseområder

  • Implementering av evidensbaserte behandlinger og implementering i lav- og middelinntektsland
  • Psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer
  • Statistiske analyser ved bruk av R

Nora Braathu er doktorgradsstipendiat innen global mental helse. Hun har mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo, og har erfaring med implementeringsprosjekter, inkludert implementering av TF-CBT i BUP. Hun har også erfaring med evaluering av forskningssøknader, psykososiale konsekvenser av COVID-19 og var med på å utvikle en plan for psykososial støtte til berørte innbyggere i Gjerdrum-skredet. Hun har bred erfaring med kvantitativ analyse, og har også intervjuet barn og pårørende i sårbare situasjoner.

De akademiske interessene hennes inkluderer implementeringsvitenskap, global helse og forskning på traumer og vold. Soktorgradsprosjektet hennes handler om implementering av mhGAP-IG på barneskoler i Uganda. MhGAP er et rammeverk utviklet av WHO for å øke kunnskapen om mental helse og skalere opp pyskiske helsetjenester i lav- og middelinntektsland.

Profil på Google Scholar

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Egeland, K. M., Borge, R. H., Peters, N., Bækkelund, H., Braathu, N., Sklar, M., . . . Skar, A. M. S. et al. (2023). Individual-level associations between implementation leadership, climate, and anticipated outcomes: a time-lagged mediation analysis. Implementation Science Communications, 4. doi:10.1186/s43058-023-00459-7

Bowker, J. C., Sette, S., Ooi, L. L., Bayram-Ozdemir, S., Braathu, N., Bølstad, E., . . . Coplan, R. J. et al. (2022). Cross-cultural measurement of social withdrawal motivations across 10 countries using multiple-group factor analysis alignment. International Journal of Behavioral Development. doi:10.1177/01650254221132774

Braathu, N., Bølstad, E., Bowker, J. C., & Coplan, R. J. (2022). Evaluating Links between Social Withdrawal Motivations and Indices of Psychosocial Adjustment among Norwegian Emerging Adults. The Journal of Genetic Psychology. doi:10.1080/00221325.2022.2094210

Braathu, N., Laukvik, E. H., Egeland, K. M., & Skar, A. M. S. (2022). Validation of the Norwegian versions of the Implementation Leadership Scale (ILS) and Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) in a mental health care setting. BMC Psychology. doi:10.1186/s40359-022-00725-8

Jensen, T., Braathu, N., Birkeland, M. S., Ormhaug, S. M., & Skar, A. M. S. (2022). Complex PTSD and treatment outcomes in TF-CBT for youth: A naturalistic study. European Journal of Psychotraumatology, 13(2), 1-11. doi:10.1080/20008066.2022.2114630

Skar, A. M. S., Braathu, N., Jensen, T., & Ormhaug, S. M. (2022). Predictors of nonresponse and drop-out among children and adolescents receiving TF-CBT: investigation of client-, therapist-, and implementation factors. BMC Health Services Research, 22(1), 1-13. doi:10.1186/s12913-022-08497-y

Skar, A. M. S., Braathu, N., Peters, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Babaii, A., Borge, R. H., Wentzel-Larsen, T., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., Aarons, G. A., & Egeland, K. M. (2022). A stepped-wedge randomized trial investigating the effect of the Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI) intervention on implementation and transformational leadership, and implementation climate. BMC Health Services Research, 22(1). doi:10.1186/s12913-022-07539-9

Rapporter

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Babaii, A., Borge, R. H., Braathu, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Granly, L., Hansen, K. S., Husebø, G. K., & Peters, N. (2022). Implementering av traumebehandling i spesialisthelsetjenesten: En nasjonal implementering av behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for barn og voksne. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport Nr 1 2022).

Andre publikasjoner

Braathu, N., Braathu, N., Borge, R. H., Peters, N., Endsjø, M., Skar, A. M. S., Laukvik, E. H., & Egeland, K. M. (2021 November). Validation of Six Instruments Used in Evidence-Based Practice Implementation. Paper presented at Fagkonferanse om forskningsbasert implementeringskunnskap, Oslo.

Pressebilder