Ansatte
Braathu, Nora Pressebilder

Braathu, Nora

Doktorgradsstipendiat
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 993 30 155

Kompetanseområder

  • Implementering av evidensbaserte behandlinger og implementering i lav- og middelinntektsland
  • Psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer
  • Statistiske analyser ved bruk av R

Nora Braathu er doktorgradsstipendiat innen global mental helse. Hun har mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo, og har erfaring med implementeringsprosjekter, inkludert implementering av TF-CBT i BUP. Hun har også erfaring med evaluering av forskningssøknader, psykososiale konsekvenser av COVID-19 og var med på å utvikle en plan for psykososial støtte til berørte innbyggere i Gjerdrum-skredet. Hun har bred erfaring med kvantitativ analyse, og har også intervjuet barn og pårørende i sårbare situasjoner.

De akademiske interessene hennes inkluderer implementeringsvitenskap, global helse og forskning på traumer og vold. Doktorgradsprosjektet hennes handler om implementering av mhGAP-IG på barneskoler i Uganda. MhGAP er et rammeverk utviklet av WHO for å øke kunnskapen om mental helse og skalere opp psykiske helsetjenester i lav- og middelinntektsland.

Profil på Google Scholar

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Bjørnerud, A. M., Falkenberg, H. K., Braathu, N., Skar, A. M. S., & Engell, T. (2024). Proceedings from the Third Annual Conference of the Norwegian Network for Implementation Research (NIMP) The State of Implementation Research in Norway. Global Implementation Research and Applications. doi:10.1007/s43477-024-00116-8

Egeland, K. M., Borge, R. H., Peters, N., Bækkelund, H., Braathu, N., Sklar, M., . . . Skar, A. M. S. et al. (2023). Individual-level associations between implementation leadership, climate, and anticipated outcomes: a time-lagged mediation analysis. Implementation Science Communications, 4(1). doi:10.1186/s43058-023-00459-7

Bowker, J. C., Sette, S., Ooi, L. L., Bayram-Ozdemir, S., Braathu, N., Bølstad, E., . . . Coplan, R. J. et al. (2022). Cross-cultural measurement of social withdrawal motivations across 10 countries using multiple-group factor analysis alignment. International Journal of Behavioral Development. doi:10.1177/01650254221132774

Braathu, N., Bølstad, E., Bowker, J. C., & Coplan, R. J. (2022). Evaluating Links between Social Withdrawal Motivations and Indices of Psychosocial Adjustment among Norwegian Emerging Adults. The Journal of Genetic Psychology. doi:10.1080/00221325.2022.2094210

Braathu, N., Laukvik, E. H., Egeland, K. M., & Skar, A. M. S. (2022). Validation of the Norwegian versions of the Implementation Leadership Scale (ILS) and Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) in a mental health care setting. BMC Psychology. doi:10.1186/s40359-022-00725-8

Jensen, T., Braathu, N., Birkeland, M. S., Ormhaug, S. M., & Skar, A. M. S. (2022). Complex PTSD and treatment outcomes in TF-CBT for youth: A naturalistic study. European Journal of Psychotraumatology, 13(2), 1-11. doi:10.1080/20008066.2022.2114630

Skar, A. M. S., Braathu, N., Jensen, T., & Ormhaug, S. M. (2022). Predictors of nonresponse and drop-out among children and adolescents receiving TF-CBT: investigation of client-, therapist-, and implementation factors. BMC Health Services Research, 22(1), 1-13. doi:10.1186/s12913-022-08497-y

Skar, A. M. S., Braathu, N., Peters, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Babaii, A., Borge, R. H., Wentzel-Larsen, T., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., Aarons, G. A., & Egeland, K. M. (2022). A stepped-wedge randomized trial investigating the effect of the Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI) intervention on implementation and transformational leadership, and implementation climate. BMC Health Services Research, 22(1). doi:10.1186/s12913-022-07539-9

Rapporter

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Babaii, A., Borge, R. H., Braathu, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Granly, L., Hansen, K. S., Husebø, G. K., & Peters, N. (2022). Implementering av traumebehandling i spesialisthelsetjenesten: En nasjonal implementering av behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for barn og voksne. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2022).

Andre publikasjoner

Bjørnerud, A. M., Falkenberg, H. K., Braathu, N., Skar, A. M. S., & Engell, T. (2024 January). Proceedings from the Third Annual Conference of the Norwegian Network for Implementation Research (NIMP) The State of Implementation Research in Norway. Paper presented at NIMP-Konferansen 2024, Oslo.

Braathu, N., Skar, A. M. S., Shields-Zeemman, L., Michel, W., & Bergström, A. (2023 June). Capacity building in global implementation science – training, planning and sustaining interventions in various contexts. Paper presented at European Implementation Event, Basel.

Braathu, N., Braathu, N., Borge, R. H., Peters, N., Endsjø, M., Skar, A. M. S., Laukvik, E. H., & Egeland, K. M. (2021 November). Validation of Six Instruments Used in Evidence-Based Practice Implementation. Paper presented at Fagkonferanse om forskningsbasert implementeringskunnskap, Oslo.

Pressebilder