Tema: Vold og overgrep

Veileder – voldsutsatte minoritetskvinner

 
2007 Dette prosjektet er gjennomført 2008

Prosjektdeltakere

  • Skogøy, Elin
  • Jonassen, Wenche

Mål

I forlengelsen av utviklingsprosjektet om voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn fikk NKVTS i oppdrag å utarbeide en veileder for ansatte i ulike tjenester i hjelpeapparatet som arbeider med denne gruppen.

Metode

Bruk av eksisterende litteratur og erfaringer fra arbeid i feltet.

Publikasjoner

Skogøy, E. 2008. Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn: veileder. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Veileder).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater