Tema: Vold og overgrep

Vold og seksuelle overgrep mot voksne og barn med psykisk utviklingshemming – en kunnskapsstatus

En litteraturstudie av ulike sider ved vold og seksuelle overgrep mot barn og voksne med psykisk utviklingshemming

 
2011 Dette prosjektet er gjennomført 2012

Prosjektleder

Hovedmål

En kunnskapsstatus når det gjelder forekomst av vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming, samt faktorer som kan gjøre disse særlig utsatt. Rapporten tar også for seg noen sider ved hjelpe- og reaksjonsapparatet og noen dilemmaer man kan støte på. I tillegg skal det presenteres forslag til videre forskning. 

Metode

Gjennomgang av artikler innhentet ved hjelp av relevante søkeord i en rekke databaser

Publikasjoner

Grøvdal, Y. (2013). Mellom frihet og beskyttelse?: Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming, en kunnskapsoversikt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2013).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater