Seminarer og arrangementer

Omfang av vold og overgrep i Norge

Arrangementet ble avholdt Tirsdag 28. februar kl 9 - 10.30

Tirsdag 28. februar presenterer vi helt ferske tall på hvor mye vold det er i den norske befolkningen.

28.
februar

Seminaret er gratis, men krever påmelding via skjema nederst på siden. Seminaret streames.

Følg streaming av seminaret her.

Vi har målt omfanget av vold og overgrep i den norske befolkningen. Det er ni år siden forrige nasjonale omfangsstudie ble lansert.

Kom og hør forskerne presentere omfangstall og sammenhenger mellom vold og overgrep, og problemer med helse og fungering.

Omlag 5000 personer har svart på spørsmål om voldtekt, fysisk vold, seksuelle krenkelser på nett, hjelpesøking og kontakt med rettsapparatet.

Om studien

Omfangsundersøkelsen er en tverrsnittstudie basert på selvrapportering av vold og overgrep. Utvalgsmetoden er basert på tilfeldig uttrekk fra Folkeregisteret for å forsikre at funnene i størst mulig grad er representative og generaliserbare til den norske befolkningen.

Justis- og beredskapsdepartementet har vært hovedfinansiør, og delfinansiering har kommet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), Barne- og familiedepartementet (BFD), Kunnskapsdepartementet (KD), Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD). Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk.

Medvirkende

Har du spørsmål?

Omfang av vold og overgrep i Norge
Kontakt Runhild Grønlie
Senior kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404