Ansatte
Pressebilder

Duun Skauge, Anja

Doktorgradsstipendiat
Enhet: Seksjon for vold og traumer
Telefon: +4791851363

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Palacios Haugestad, C. A., Duun Skauge, A., Kunst, J. R., & Power, S. (2021). Why do youth participate in climate activism? A mixed-methods investigation of the #FridaysForFuture climate protests. Journal of Environmental Psychology, 76. doi:10.1016/j.jenvp.2021.101647

Rapporter

Dale, M. T. G., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Augusti, E. M., & Skauge, A. D. (2023). Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1). Sammendrag

Pressebilder