Seminarer og arrangementer

Psykososiale konsekvenser av koronapandemien

Arrangementet ble avholdt Webinaret blir tilgjengelig fra kl 9.00 den 1. desember

I dette webinaret presenterer forskere ved NKVTS nyeste forskning om koronapandemien. Få med deg hvordan nedstengningen påvirket barns psykiske helse, utbredelse av vold i befolkningen og hvordan sykehuspersonells helse og arbeidsmiljø ble påvirket.

Tidlig i 2020 fikk NKVTS i oppdrag av Helsedirektoratet å skaffe og forvalte en oppdatert kunnskapsoversikt over psykososiale konsekvenser av covid-19 pandemien. Siden da har det jevnlig kommet mye forskning dette feltet.

I dette webinaret presenterer vi forskning om tre temaer:

  1. Barn under koronakrisen. Hvordan har pandemien vært for denne gruppen, spesielt når det gjelder vold og psykiske helse?
  2. Vold mot voksne under koronakrisen. Økte prevalensen av partnervold under koronapandemien?
  3. Covid og sykehuspersonell. Hvordan har pandemien påvirket arbeidsmiljøet og helsen blant sykehuspersonell?

Kunnskapen som har kommet frem i kjølvannet av koronapandemien vil være aktuell også for fremtidige pandemier og kriser.

Meld deg på under, så sender vi deg lenke når webinaret er klart. Det er gratis å se webinaret.

Forskerne

Har du spørsmål?

Psykososiale konsekvenser av koronapandemien
Kontakt Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404