Publisert 16. september 2021
< NKVTS TV

Er kompleks PTSD en riktig og nyttig diagnose?


Disputas: Bækkelund, Harald. Universitetet i Oslo, Juni 2021.

I prøveforelesningen retter Bækkelund et kritisk blikk på forskningen om Kompleks PTSD. Han forsøker å svare på om diagnosen gir et riktig bilde av plagene til traumeoverlevende, og om diagnosen er nyttig for å planlegge og gjennomføre behandling.

Bækkelund har tidligere skrevet om hva som er riktig behandling for kompleks PTSD, og uenighetene om hvorvidt pasienter med kompleks PTSD trenger stabiliserende behandling eller kan ha nytte av traumefokusert behandling (https://www.nkvts.no/aktuelt/behandling-av-kompleks-ptsd-stabilisering-eller-eksponering/)