Tema: Vold og overgrep Publisert 8. mars 2021
< NKVTS TV

Foreldresamarbeid etter vold og samlivsbrudd


Når den som utsettes for vold har barn med den som utøver volden, kan det være vanskelig å bryte opp. Samlivsbrudd øker risikoen for vold og partnerdrap. Det å bryte opp og samtidig ivareta egen og barns sikkerhet kan være krevende. Det er ikke alltid lett for hjelpeapparatet å se volden.

Se også:

Dnutvei.nos side om foreldresamarbeid etter vold og samlivsbrudd.